IMG_6876.jpg
ssaskk.jpeg
DSCN34471.jpeg
sn11.jpeg
DSCN2725.jpeg
IMG_6313.jpg
IMG_20190618_1057261.jpeg
IMG_6813.jpg
IMG_6923.jpg
IMG_6824.jpg
IMG_6918.jpg
IMG_6171.jpg
IMG_6812.jpg
IMG_0493.JPG

Проведе се първото за годината редовно заседание на Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна

sn MKBTHДнес в Община Варна се проведе първото за годината редовно заседание на Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна (МКБТХ).

Заседанието бе открито от г-н Илия Коев, зам.-кмет на Община Варна и председател на МКБТХ. В срещата участваха членовете на МКБТХ от Районна прокуратура – Варна; ОД на МВР – Варна, сектор БОП Варна към ГД БОП - Варна; дирекция „Социално подпомагане“; експерти от дирекция „Превенции“; сдружение „Съучастие“.

Представен бе отчет за дейността на комисията през 2023 г.

Не се наблюдават съществени промени в тенденциите, свързани с трафика на хора на територията на Варна и областта.

По данни на Районна прокуратура – Варна през 2023 г. се отчита намаление на жертвите на трафик, които за 2023 г. са 19 лица, а през 2022 г. са били 28 лица. Всички са лица от женски пол, като непълнолетните за 2023 са 2 лица и по този показател няма промяна в сравнение с 2022 г.

През 2023 г. услугите на Фондация „SOS – семейства в риск“ са обхванали 13 жертви на трафик на хора. В приюта за временно настаняване за жертви на трафик на хора в гр. Варна е предоставена закрила на 9 жени – на възраст 19 – 44 г. и 4 непълнолетни лица, като 2 от тях са деца на жени жертви на трафик. Четири от случаите са при вътрешен трафик, а 5 са жертви на външен трафик (Гърция, Германия, Швейцария, Италия, Испания). При 8 лица основната форма на експлоатация е сексуалната, а при 1 лице е просия.

През изминалата година МКБТХ Варна, дирекция „Превенции“, Община Варна продължи успешното изпълнение на „Програма за превенция на рисковото поведение сред ученици VIII-XII клас“ във варненските училища: 1. През учебната 2023/2024 г. 96 доброволци са провели информационни сесии пред 1198 ученици и са проведени училищни превантивни кампании за превенция на ТХ с цел сексуална и трудова експлоатация сред 3850 ученици. 2. Проведени са обучения и тренинги за доброволци, като двудневен практикум „Превенция на ТХ“ с 25 доброволци; Креативна работилница 2023, тридневен тренинг с 21 доброволци; Школи за обучители на връстници (април и ноември), тридневен тренинг с 49 доброволци; Обучение „Интернет и трафик на хора“ с 31 доброволци. Изпълнението на Националната програма за предпазване на младите хора от престъпления, реализирана по инициатива на МВР в партньорство с Община Варна, дирекция „Превенции“, МКБТХ, ОбСНВ, ОД на МВР и РУО Варна обхвана в 7 информационни срещи - 247 ученици в 12 клас от професионалните гимназии.

В изпълнение на Програмата за дейността на МКБТХ Варна за 2023 г., Раздел III, „Обучение и квалификация на кадри“ обучение са преминали 86 професионалисти – служители на МВР, прокурори, съдии, педагогически специалисти, социални работници, членове на МКБППМН. Акцентът в обученията е превенция и прилагане на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора; Новите тенденции при трафик на хора и противодействие на престъплението; Методология на разследването и подкрепа на потърпевшите лица; Междуинституционално сътрудничество.

Комисията гласува и прие Програма за дейността на МКБТХ Варна през 2024 г. Основни акценти в дейността на комисията през 2024 г. ще бъдат:

  • Изпълнение на дейности по превенция сред широката общност и по изпълнение на „Програма за превенция на рисковото поведение сред ученици VIII-XII клас“ – направление „Превенция на трафика на хора“ (информационни кампании и срещи, информационни сесии, обучения на доброволци за работа по метода „връстници обучават връстници“), с цел: Повишаване информираността, за да се намали риска от попадане в трафик; Промяна на обществените нагласи към съпричастност с жертвите на трафик; Привличане на нови доброволци за работа по превенция на трафика на хора в училище и изграждане на екипи за обучение на връстници.
  • Обучения и повишаване квалификацията на професионалисти с цел: Подобряване взаимодействието между институциите и повишаване информираността при разследване, разкриване и предотвратяване на престъплението ТХ; Обмен на добри практики и набелязване на мерки за превенция на средата и намаляване на рисковете от попадане в ТХ; Предоставяне на адекватна защита на жертвите

В раздел „Превенции“ беше обърнато внимание на необходимостта от разширяване на доброволческата мрежа, обучението на младите хора по метода „връстници обучават връстници“ и тяхната роля в подпомагане работата на Местните комисии в борба с трафика на хора.

Г-жа Светлана Коева представи пред членовете на МКБТХ – Варна концепция на дирекция „Превенции“ за провеждането на национален форум „ДОБРОВОЛЦИ СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА“. Форумът ще се проведе на 10.09.2024 – 11.09.2024 г. с домакин Община Варна, дирекция „Превенции“ и Местната комисия за борба с трафика на хора в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора, като в него ще се включат Секретарите на МКБТХ и доброволци към комисиите в страната.

Целите на форума са: 1. Доброволците да придобият и доразвият презентационните си умения, уменията си за работа в екип и обучаване на връстници, повишаване на информираността за престъплението „трафик на хора“, разпознаване и избягване на рисковите ситуации и други проблеми, свързани с това престъпление. Обмен на добри практики. 2. Да разработят обща концепция за национална информационна кампания по повод 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Web Analytics