Общи условия за използване

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване.

Общите условия  са документ, който указва начина и реда за използване на предоставените информационни ресурси от Община Варна, дирекция "Превенции" на потребителите на Интернет страницата www.prevencii.com и урежда отношенията им.

I.Общи разпоредби

1.С отварянето на интернет страницата на Община Варна, дирекция "Превенции", Вие се задължавате да  спазвате всички общи условия по-долу. В случай, че не сте съгласни с тях, моля, не използвайте сайта.

II.Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

1."Потребител" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта

2."Услуга/и" на сайта включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

- "Партньор" е всяко лице, с което Община Варна, дирекция "Превенции" се намира в определен вид отношения и което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на сайта

3."Злонамерени атаки на трети лица" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

III. Авторски правa

1.Всички права са запазени.

2.Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

3.Използването на ресурси/данни е позволено само с позоваване на източника и директна връзка.

IV.Сигурност на информациятa

1.Община Варна, дирекция "Превенции"  полага всички усилия за надеждното съхранение на събраните данни.

2.Данните, които се събират с автоматизирани системи за ползваемост на сайта prevencii.com, нямат за цел персоналното идентифициране на потребителите.

3.По смисъла на GDPR, част от събираните данни могат да се разглеждат като такива, които формират анонимен профил на потребителите.

4.За данните по т. 2 и т. 3 се прилагат политиките за поверителност и сигурност на съответната платформа.

V.Поверителност

1.Община Варна, дирекция "Превенции" е регистрирана като юридическо лице с ЕИК: 0000934421576

2.Предоставяне на лична информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи, по определения от закона ред.

3.В процеса на достъп до услугите на сайта автоматично се генерира и съхранява информация за потребителите.

4.Тя може да включва, без да се изчерпва с: IP адрес, ISP, използван браузър, време на посещение и използвани услуги.

5.Събраните данни се използва за статистически цели, като отделените потребител остават анонимни.

VI.Бисквитки

1.Според новите правила на Европейския съюз за защита на личните данни (Article 5.3 of the revised ePrivacy directive),  всички собственици на уеб сайтове трябва да получат съгласие от своите потребители, ако събират, споделят и използват техни данни.

2.Технически, събирането на тези данни се осъществява чрез т.нар. „бисквитки“ (cookies) на уеб браузера.

3.Бисквитките са малки парчета информация, които се съхраняват на компютъра на потребителя или неговото мобилно устройство. Те позволяват да се "помнят" потребителските действия или предпочитания при браузване в интернет. Повечето браузъри поддържат бисквитки, но потребителите могат да настроят своите браузъри, така че те да не бъдат запомняни или да бъдат изтрити в определен момент.

4.Уеб сайтовете използват бисквитките за да:

  • Идентифицират потребителя
  • Да запомнят потребителските предпочитания
  • Да помогнат на потребителя, да не попълва една и съща информация всеки път, когато посещава сайт

5.Бисквитките могат също да бъдат използвани за онлайн поведенческа целева реклама, за показване на реклами, свързани с нещо, което потребителят вече е търсил в миналото.

6.Информацията в тези файлове се използва от платформи за статистически цели, без администраторите да имат достъп до идентифицираща лична информация за ползвателите на предоставяните услуги.

7.Допълнителна информация за бисквитките е публикувана на http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html

8.Информация за принципите на поверителност за използваните от GoogleAnalyticsбисквитки е публикувана на http://www.google.bg/privacypolicy.html

9.Управление на използваните от GoogleAnalyticsбисквитки може да се извърши от https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

10.Ползвателите на предоставяните на сайта ресурси могат да настройват своите браузъри за принципите на работа с бисквитки.

VII. Управление на потребителски данни

1.Всеки потребител на услугите, който по един или друг начин е предоставил лични данни, има право да знае по какъв начин се съхраняват, обработват и с какви цели се използват.

2.Достъп на трети страни до данните. Община Варна, дирекция "Превенции" може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на трети страни, които водят статистика, изготвят вътрешни статистики и др.

3.Община Варна, дирекция "Превенции" не може да следи за прилаганите от трети страни принципи за защита на данните, защото това е тяхно задължение в съответствие с действащите национални и международни правила.

VIII.Ограничаване на отговорността

1.Община Варна, дирекция "Превенции" не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

2/Община Варна, дирекция "Превенции"  не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

3.Община Варна, дирекция "Превенции"  се стреми да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Община Варна, дирекция "Превенции" за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

4.Община Варна, дирекция "Превенции"  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

5.Община Варна, дирекция "Превенции" има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

IX.Право на промяна

1.Община Варна си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Данни за контакт:

Община Варна, дирекция "Превенции"

бул. „Осми Приморски полк“ №43

Гр. Варна 9000, България

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Web Analytics