IMG_6876.jpg
ssaskk.jpeg
DSCN34471.jpeg
sn11.jpeg
DSCN2725.jpeg
IMG_6313.jpg
IMG_20190618_1057261.jpeg
IMG_6813.jpg
IMG_6923.jpg
IMG_6824.jpg
IMG_6918.jpg
IMG_6171.jpg
IMG_6812.jpg
IMG_0493.JPG
Featured

Проведе се обучение по „Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици V – VII клас“

IMG c796d0e371ca08f5406964b76101dced VДнес 16.11.2023 г. в х-л „Черно Море“ се проведе обучение на 41 класни ръководители и 2 нови координатори (1 училищен психолог и 1 педагогически съветник) по „Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици V – VII клас“ („Програмата“) - методически насоки за работа в V, VI и VII клас. Педагогическите специалисти бяха разпределени в две групи, преди обяд и след обяд, съобразно професионалната им ангажираност.

Обучението се водеше от проф. д-р Пенка Кожухарова – Педагогически факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“.

„Програмата“ е единствена на територията на гр. Варна, която предлага превенция на употребата на тютюн, алкохол и наркотични вещества сред ученици от V – VII клас, съгласувана и одобрена с разрешение рег. №147/09.05.2017 г. на директора на Националния център по наркомании, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 11.04.2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества, изд. от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката.

„Програмата“ представлява многокомпонентна превантивна работа в училищна общност и е насочена срещуIMG 20231116 091904531 разпространението и употребата на широк кръг от психоактивни вещества (ПАВ) сред ученици от V до VII клас. „Програмата“ се изпълнява от дирекция „Превенции“ в Община Варна в партньорство със 17 варненски училища (ОУ „Антон Страшимиров“; ОУ „Г.С.Раковски“; СУ „Димчо Дебелянов“; ОУ „Добри Чинтулов“; ОУ „Константин Арабаджиев“; ОУ „Свети Иван Рилски“; ОУ „Иван Вазов“; СУ „Елин Пелин“; ОУ „Христо Ботев“; СУ „Любен Каравелов“; ОУ „Панайот Волов“; ОУ „Черноризец Храбър“; СУ „Неофит Бозвели“; СУ за ХНИ „Константин Преславски“; ОУ „Захари Стоянов“; СУ „Свети Климент Охридски“ и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“).

Проф. д-р Пенка Кожухарова представи „Програмата“, актуалната ситуация, значително намалената възраст при първоначална употреба и следващата от това необходимост от навременна превенция; целите; целевите групи и дейностите. Присъстващите бяха запознати с темите в V, VI и VII, като им беше разяснена методиката на представяне на материала и градивността в изложението през трите години. Проф. д-р Кожухарова насочи вниманието на класните ръководители към: важно е на учениците да се обясни механизмът по който ПАВ навлизат в организма и причиняват вреди; важно е да осъзнаят вредите за здравето, краткотрайните ефекти и дългосрочните последици, вредите от „пасивното/вторично тютюнопушене; да се разясни влиянието на семейната и приятелска среда и съответно предпазващите фактори. Тя наблегна на необходимостта така да се представят темите, че: да се подкрепят нагласите на децата за неупотреба; за развиване на ключови компетентности, формиране на социални и граждански компетентности, които се свързват със способността на децата да планират, да се поставят цели, да се самонаблюдават; да се развиват знанията, уменията и отношението на учениците, свързани с оценяване на рисковете от собственото поведение за личното здраве, за отговорно отношение към собствената безопасност и тази на другите.

От старта на „Програмата“ през учебната 2017/2018 г. до началото на учебната 2023/2024 г. „Програмата“ достигна до 16293 ученици ( V клас – 6248; VI клас – 5743 и VII клас – 4302). В 14 обучения бяха обхванати 278 педагогически специалисти, а в проведени 8 методически срещи се включиха 105 педагогически специалисти.

Обученията по „Програмата“ гарантират повишаване професионалните компетенции на педагогическите специалисти в областта на училищно базирана превенция на употребата на ПАВ от учениците и гарантира ефективен обучителен процес чрез приложението на разнообразни, интерактивни методи, предоставени от „Програмата“.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Web Analytics