КАКВО Е ХИВ ?

Терминологичен речник на Обединената
програма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS)

Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”,
финансирана от Глобалния фонд за борба
срещу СПИН, туберкулоза и малария

 

thumb6 varna ORIG