Наредба № 8 от 7 септември 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Конвенция за психотропните вещества

Конвенция на организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества

Наредба № 30 за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми

Наредба № 6 от 11 април 2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.