Седалище: Варна 9002, бул. "Цар Освободител" № 27

Адрес за кореспондеция: Варна 9000, бул.”Осми Приморски полк” № 43

Контакти: тел. 052/ 820 677; факс 052/820 675, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Интернет страницаwww.prevencii.com

Дирекция „Превенции” обединява в организационно-административен план структури и програми на общината, специализирани в превенция на социално-значими проблеми сред децата и младите хора в града.

Работата на дирекцията се осъществява в четири функционални направления на две програмни нива:

Функционални направления:

1.Превенция на употребата на наркотични вещества

2.Превенция на ХИВ/СПИН и СПИ

3.Превенция на детското асоциално поведение, правонарушения и противообществени прояви

4.Превенция на трафика на хора и закрила на жертвите на трафик

Програмни нива:

1.Дейности в изпълнение на националната политика на местно ниво, съгласно разпоредби на закони, национални стратегии и програми и международни спогодби;

2.Дейности в изпълнение на местната политика, отразяваща специфичните нужди и приоритети на града.

Компетенции:

Дирекция “Превенции” е изпълнителен орган на Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, Местна комисия за борба с трафика на хора – Варна,  Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Варна и Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН – Варна.

Към дирекцията са разкрити центрове за превантивна работа с деца, младежи и семейства в риск „Превантивно информационен център по наркотичните вещества“, Център за социална превенция „Владиславово“, Център за социална превенция „Приморски“, „Информационно-обучителен център по проблеми свързани с трафика на хора“ и др.  В тях се осъществяват широк кръг от програми за работа с деца, младежи и техните семейства  в областта на експерименталната употреба на/ злоупотреба с психоактивни вещества, детско-юношеско асоциално поведение, рефериране на жертви на трафика на хора, рискови поведения породени от уязвимост в семейството или в средата, обучения на професионалисти, доброволци и засегнати лица.

Ежегодно дирекция “Превенции” разработва и предлага за одобрение от Общински съвет - Варна  „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора“. Програмата е разработена на основата на предварителен анализ на проблемната ситуация на местно ниво. Заложените дейности са в съответствие с приетите политики на отговор дефинирани в тематичните национални и общински стратегии и  планове за действие.

В Програмата дейностите са структурирани от гледна точка на изпълнителните функции и компетенции (Дирекция „Превенции”, неправителствени организации), както и на основните характеристики на целевите групи и специфичните за тях превантивни подходи: универсален, селективен и индикативен.

Сътрудничество:

При изпълние на свойте дейности дирекция „Превенции“ активно си сътрудничи с  Национален съвет по наркотичните вещества, Национален център по обществено здраве и анализи, Национален фокусен център по наркотици и наркомании, Национална комисия за борба с трафика на хора,  Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Национален комитет за профилактика на ХИВ/СПИН и СПИ, Национален център по безопасен интернет, български и чуждестранни научни институти и университети, Организация „Европейски градове срещу наркотиците” (ECAD), структури на гражданското общество, медии и други.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.