Трафик на хора

Bild opfer

"Трафик на хора" е набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването  или приемането на хора, независимо от изразената от тях воля, чрез използване на принуда, отвличане, противозаконно лишаване от свобода, измама, злоупотреба с власт, злоупотреба с положение на зависимост или чрез даване, получаване или обещаване на облаги, за да се получи съгласието на лице, упражняващо контрол върху  друго лице, когато се извършва с цел експлоатация (Закон за борба с трафика на хора (2003 г.).
"Експлоатацията" е противозаконно използване на хора за разврат, за отнемане на телесни органи, за осъществяване на принудителен труд, за поставяне в робство или в положение сходно с робството.

 

 

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.