МЕСТНИ КОМИСИИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ В РАЙОНИТЕ НА ОБЩИНА ВАРНА (МКБППМН)

РАЙОН “ПРИМОРСКИ”

Председател: Петя Проданова – Кмет на район "Приморски"

Секретар: А. Иванова, тел.052/359-128

РАЙОН “ОДЕСОС”

Председател:Георги Недев – кмет на район “Одесос”

СЕКРЕТАР: Мария Вълчева, тел.: 052/612-886

РАЙОН “МЛАДОСТ”

Председател: Христо Христов – Кмет на район "Младост"

Секретар: Антония Стефанова, тел. 052/511-613

РАЙОН “ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”

Председател: Николай Костадинов – Кмет на район "Вл. Варненчик"

Секретар: Светлана Райкова, тел.052/575-731

РАЙОН “АСПАРУХОВО”

Председател: Калина Белмезова – Кмет на район "Аспараухово"

Секретар: Елка Димитрова, тел. 052/370-350

КМЕТСТВО КАМЕНАР

Председател: Св. Райков – Кмет на км. Каменар

Обществен възпитател: Янна Венкова, тел. 052/671-055

КМЕТСТВО ТОПОЛИ И КАЗАШКО

Председател: Демир Георгиев – Кмет на км. Тополи

Обществен възпитател: Татяна Гайдарова, тел. 052/741-003

logo sport

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.