Програма Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ на МЗ
Резюме
Съгласно споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването, България получава безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейностите по Програма "Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН".Програмата действа от 2004 година, като през 2007 Фондът реши да подпише допълнително споразумение за продължаване на финансирането и предостави 17.8 милиона евро. Тази безвъзмездна помощ е предназначена за изпълнение на
дейностите по Програмата в периода 2009-2011 година. Общият период на продължение на изпълнение на Програмата е шест години /2009 -2015/. Главната цел на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" е да допринесе за ограничаване на разпространение на ХИВ сред населението и подобряване на качеството на живота на хората, живеещи с ХИВ/СПИН в България.Увеличаване от 37 % през 2007 до поне 60% през 2014 г на обхвата на най-рисковите групи от населението с целенасочени, устойчиви и доказани в практиката интервенции
за превенция на ХИВ с цел да се намали риска за заразяване и предаване на ХИВ
инфекцията. Увеличаване от 33% през 2007 до поне 75% на обхвата на най-рисковите групи с услуги за доброволно изследване и консултиране за ХИВ с цел да се увеличи процента на хората носители на ХИВ, които знаят за своя статус. Целеви групи/Бенефициенти
• Инжекционно употребяващи наркотици;
• Мъже, които правят секс с мъже (MСM);
• Млади хора от ромски произход, изложени на най-голям риск (инжекционно употребяващи наркотици, мъже, които правят секс с мъже, проституиращи, лица изтърпели наказание лишаване от свобода и мобилни хора);
• Лица, лишени от свобода;
• Проституиращи;
• Млади хора, изложени на риск;
• Хора, живеещи с ХИВ/СПИН.
Планирани дейности
Програмните дейности, които ще бъдат осъществени през първата фаза от изпълнението на Програмата включват:
• Укрепване на националния отговор на ХИВ/СПИН на регионално и общинско нива чрез увеличаване на отговорностите и фокус върху местното ръководство на съответните регионални и общински институции (Регионалните инспекции за опазване
и контрол на общественото здраве и Общинските координационни офиси по СПИН);
• Разработване и внедряване на национална система за мониторинг и оценка, която ще събира и разпространява данни;
• Доставяне на необходимото оборудване и осигуряване на помещения за епидемиологичен надзор, лекарства и медицински консумативи;
• Увеличаване на обхвата с достъпни, доброволни и недискриминиращи услуги по изследване за ХИВ/СПИН и ефикасно и конфиденциално пред- и следтестово консултиране за ХИВ;
• Увеличаване на обхвата с ефективни и ефикасни дейности по отношение на целевите
групи, създаване на мрежи на местно ниво и мобилизация на наличните човешки и финансови ресурси.Стратегии
Създаване на подкрепяща среда за устойчив национален отговор на ХИВ/СПИН в България;
Укрепване на научните основи за целенасочен и ефективен национален отговор на ХИВ/СПИН; 

Разширяване на достъпа, обхвата и качеството на услугите за доброволно консултиране и изследване като основа за превенцията, лечението, и подкрепата със специален фокус
върху групите в най-голям риск;
Намаляване на специфичната уязвимост при групите в най-голям риск (инжекционно употребяващи наркотици; ромска общност; проституиращи; млади хора в риск; хора, живеещи с ХИВ; мъже, които правят секс с мъже), увеличаване на обхвата и гарантиране на достъпа до всеобхватни, висококачествени програми и услуги насочени към специфичните нужди и приоритети на тези групи;
Предоставяне на професионални грижи и подкрепа на хората, живеещи с ХИВ/СПИН за подобряване на качеството на живот.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.