Дейностите и услугите на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" са организирани в девет компонента.Тази организация има за цел да осигури изпълнението на интегриран и балансиран подход за борба срещу ХИВ/СПИН чрез
превенция, диагностика, лечение, грижи и подкрепа за хората, засегнати от
заболяването.
КОМПОНЕНТ 1: Създаване на подкрепяща среда за устойчив национален отговор на ХИВ/СПИН в България.
КОМПОНЕНТ 2: Укрепване на научните основи за целенасочен и ефективен национален отговор на ХИВ/СПИН.
КОМПОНЕНТ 3: Укрепване и промоция на услугите за тестване и консултиране за ХИВ.
КОМПОНЕНТ 4: Превенция на ХИВ сред интравенозно употребяващите наркотици.
КОМПОНЕНТ 5: Превенция на ХИВ/СПИН в ромска общност.
КОМПОНЕНТ 6: Превенция на ХИВ/СПИН и ППИ сред проституиращите в България.
КОМПОНЕНТ 7: Превенция на ХИВ сред младите хора във и извън училище със специален фокус върху младите хора в най-голям риск.
КОМПОНЕНТ 8: Осигуряване на качествено проследяване, лечение и грижи за всички хора, живеещи с ХИВ, които се нуждаят.
КОМПОНЕНТ 9: Реализиране на дейности, насочени към превенция на ХИВ сред мъже, които правят секс с мъже (MСM). Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”,финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok