Програма Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ на МЗ
Резюме
Съгласно споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването, България получава безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейностите по Програма "Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН".Програмата действа от 2004 година, като през 2007 Фондът реши да подпише допълнително споразумение за продължаване на финансирането и предостави 17.8 милиона евро. Тази безвъзмездна помощ е предназначена за изпълнение на
дейностите по Програмата в периода 2009-2011 година. Общият период на продължение на изпълнение на Програмата е шест години /2009 -2015/. Главната цел на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" е да допринесе за ограничаване на разпространение на ХИВ сред населението и подобряване на качеството на живота на хората, живеещи с ХИВ/СПИН в България.Увеличаване от 37 % през 2007 до поне 60% през 2014 г на обхвата на най-рисковите групи от населението с целенасочени, устойчиви и доказани в практиката интервенции
за превенция на ХИВ с цел да се намали риска за заразяване и предаване на ХИВ
инфекцията. Увеличаване от 33% през 2007 до поне 75% на обхвата на най-рисковите групи с услуги за доброволно изследване и консултиране за ХИВ с цел да се увеличи процента на хората носители на ХИВ, които знаят за своя статус. Целеви групи/Бенефициенти
• Инжекционно употребяващи наркотици;
• Мъже, които правят секс с мъже (MСM);
• Млади хора от ромски произход, изложени на най-голям риск (инжекционно употребяващи наркотици, мъже, които правят секс с мъже, проституиращи, лица изтърпели наказание лишаване от свобода и мобилни хора);
• Лица, лишени от свобода;
• Проституиращи;
• Млади хора, изложени на риск;
• Хора, живеещи с ХИВ/СПИН.
Планирани дейности
Програмните дейности, които ще бъдат осъществени през първата фаза от изпълнението на Програмата включват:
• Укрепване на националния отговор на ХИВ/СПИН на регионално и общинско нива чрез увеличаване на отговорностите и фокус върху местното ръководство на съответните регионални и общински институции (Регионалните инспекции за опазване
и контрол на общественото здраве и Общинските координационни офиси по СПИН);
• Разработване и внедряване на национална система за мониторинг и оценка, която ще събира и разпространява данни;
• Доставяне на необходимото оборудване и осигуряване на помещения за епидемиологичен надзор, лекарства и медицински консумативи;
• Увеличаване на обхвата с достъпни, доброволни и недискриминиращи услуги по изследване за ХИВ/СПИН и ефикасно и конфиденциално пред- и следтестово консултиране за ХИВ;
• Увеличаване на обхвата с ефективни и ефикасни дейности по отношение на целевите
групи, създаване на мрежи на местно ниво и мобилизация на наличните човешки и финансови ресурси.Стратегии
Създаване на подкрепяща среда за устойчив национален отговор на ХИВ/СПИН в България;
Укрепване на научните основи за целенасочен и ефективен национален отговор на ХИВ/СПИН; 

Разширяване на достъпа, обхвата и качеството на услугите за доброволно консултиране и изследване като основа за превенцията, лечението, и подкрепата със специален фокус
върху групите в най-голям риск;
Намаляване на специфичната уязвимост при групите в най-голям риск (инжекционно употребяващи наркотици; ромска общност; проституиращи; млади хора в риск; хора, живеещи с ХИВ; мъже, които правят секс с мъже), увеличаване на обхвата и гарантиране на достъпа до всеобхватни, висококачествени програми и услуги насочени към специфичните нужди и приоритети на тези групи;
Предоставяне на професионални грижи и подкрепа на хората, живеещи с ХИВ/СПИН за подобряване на качеството на живот.

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok