ПРОГРАМА ЗА ОТКРИТИ ДНИ

НА МКБППМН – 2016 ГОДИНА

РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”

                                                                                                               

Дата

Училище

Ученици

(клас)

Дейност

Отговаря за организирането и провеждането на дейността

11.04.16г.

12.25 ч.

СОУ”П.К.Яворов”

3 клас

26 деца

Тренинг за видове и превенция на псих. и физически тормоз

С. Райкова

11.04.16г.

13.30 ч.

СОУ”П.К.Яворов”

9 клас

26 деца

Презентация и дискусия

„Престъпления, извършвани от непълнолетни лица

С. Райкова

Т.Друмев

12.04.1

13.30 ч.

І Основно училище

7 клас

26 деца

Тренинг-обучение „Превенция на трафика на хора”

С.Райкова

В. Тренева

13.04.16 г.

12.30 ч.

ОУ”Ст.Михайловски”

7 клас – 2 класа

56 деца

Презентация и дискусия

„Престъпления, извършвани от непълнолетни лица

Св. Райкова – секретар на МК

К. Минчева

14.04.16 г.

12.30 ч.

ОУ”Ст.Михайловски”

8 клас

22 деца

Презентация и дискусия

„Престъпления, извършвани от непълнолетни лица

С. Райкова

М. Съботинов

18.04.16г.

12.30ч.

СОУ”П.К.Яворов”

5 клас

26 деца

Тренинг разрешаване на конфликти

Св.Райкова – секретар на МК

К. Минчева

18.04.16г.

13.30ч.

СОУ”П.К.Яворов”

6 клас

26 деца

Тренинг за асертивно поведение

Св.Райкова – секретар на МК

К. Минчева

18.04.16 г.

12.30 ч.

І Основно училище

5 клас – 2 класа 52 деца

Презентация и дискусия” МК БППМН”

В. Тренева,

М. Съботинов

20.04.16г.

12.30 ч.

ОУ”Св. Патриарх Евтимий”

5 клас -2 класа

52 деца

Презентация и дискусия

„Псих. и физ.тормоз.Причини и последствия

С. Райкова

К.Минчева

21.04.16 г.

12.30 ч.

ОУ”Ст.Михайловски”

6 клас

26 деца

Тренинг Асертивно поведение

С. Райкова

М. Съботинов

25.04.16 г.

12.30ч.

СОУ”П.К.Яворов”

5 клас

26 деца

Тренинг разрешаване на конфликти

С. Райкова

Т. Друмев

25.04.16 г.

13.30ч.

СОУ”П.К.Яворов”

6 клас

24 деца

Тренинг Асертивно поведение

С. Райкова

Т. Друмев

25.04.16 г.

14.10 ч.

І Основно училище

6 клас

26 деца

Филм и дискусия” Псих. и физически тормоз”

В. Тренева,

Г. Драганова

27.04.16 г.

12.30 ч.

ОУ”Св. Патриарх Евтимий”

5 клас -2 класа

54 деца

Презентация и дискусия

„Псих. и физ.тормоз.Причини и последствия

С. Райкова

Т. Друмев

 

 

 

 

Baner8

thumb6 varna ORIG