ПРОГРАМА

ЗА ОТКРИТИ ДНИ НА МКБППМН

ПРИ РАЙОН „ОДЕСОС” – ОБЩИНА ВАРНА

2016 ГОДИНА

Дата

Училище

Клас / брой деца/

Дейност

Отговорник на организирането и провеждането на дейността

18.04.2016г.

СОУ „Д. Дебелянов”

9 клас

52 деца

Беседа и презентация по ЗБППМН

М.Вълчева,

Р. Кателиева,

Д. Дойнов

19.04.2016г.

СОУ „Елин Пелин”

5 - 6 клас

72 деца

Беседа и презентация по ЗБППМН

М.Вълчева,

Д.Дойнов

20.04.2016г.

ОУ „К. Арабаджиев”

5 – 6 клас

65 деца

„Чрез спорт срещу агресията и насилието” и Презентация по ЗБППМН

М. Вълчева,

Т. Монова

21.04.2016г.

НГХНИ „К. Преславски”

5 – 6 клас

94 деца

Презентация „Агресията в мен - да или не”

М.Вълчева,

Сн.Илиева

21.04.2016г.

12.40 ч

НГХНИ „К. Преславски”

11д клас

22 деца

„Закона и аз“

ОКБППМН

22.04.2016г.

СОУ „Св. Кл. Охридски”

7 – 8 клас

116 деца

Беседа за агресивното поведение сред учениците

М. Вълчева,

Ил. Илиев,

Р. Петличкова

25.04.2016г.

СОУ „Д. Дебелянов”

9 клас

54деца

Беседа и презентация по ЗБППМН

М. Вълчева, Р. Кателиева,

Д. Дойнов

26.04.2016г.

НУИ „Добри Христов”

8 клас

100 деца

Беседа и презентация по ЗБППМН

М. Вълчева,

Г. Германова

26.04.2016г.

СОУ „Елин Пелин”

7 клас

22 деца

Трафик на хора

ОКБППМН

26.04.2016г.

8 СОУПЧЕ

„А.Пушкин“

5 клас

26 деца

Безопасен интернет

ОКБППМН

28.04.2016г.

НГХНИ „К. Преславски”

5 – 6 клас

183 деца

Презентация „Агресията в мен - да или не”

М. Вълчева,

Сн. Илиева

 

 

 

 

Baner8

thumb6 varna ORIG