ПРОГРАМА ЗА ОТКРИТИ ДНИ

НА МКБППМН – 2016 ГОДИНА

РАЙОН “ МЛАДОСТ “

Дата

Училище

Клас

(брой деца)

Дейност

Отговорник за организиране и провеждане на дейността

12.04.2016г.

12.30ч.

ОУ „Отец Паисий”

VІ-VІІ клас

40 уч.

Презентация и беседа

„Дръжте крадеца!“

Мариана Сербезова - ОВ

Галина Славова – ОВ

13.04.2016г.

13.35ч.

ПГСАГ „Васил Левски“

Х клас

30 уч.

Презентация и беседа

„Агресивно поведение“

Мариана Сербезова - ОВ

Галина Василева – ОВ

14.04.2016г.

12.40ч.

ОУ „Антон Страшимиров“

V клас

90 уч.

„Кражбата – посегателство върху собствеността“ /презентация и беседа/

Жени Миленова - ОВ

18.04.2016г.

11.30ч.

ІІ СОУ „Неофит Бозвели”

V клас

22 уч.

Спорт – народна топка

Галина Орманова – ОВ

18.04.2016г.

12.30ч.

ОУ „Добри Чинтулов”

VІ/V клас

36/10 уч.

Спорт – футбол/волейбол

Изкуство-рисунка на асфалт

Галина Орманова – ОВ

18.04.2016г.

18.10ч

ПГ по електротехника

VІІІ клас

26уч.

Презентация и беседа

„ЗБППМН-МКБППМН“

Иванка Сотирова – ОВ

19.04.2016г.

12.30ч.

СОУ „Гео Милев”

6 клас

60 уч.

„Общуване без агресия“

/презентация и беседа/

Галина Славова – ОВ

19.04.2016г.

ІІ ОУ „Никола Вапцаров”

V клас

26

Спортни игри

Галина Василева – ОВ

20.04.2016г.

12.40ч.

ПГИ „Д-р Иван Богоров“

Х клас

30 уч.

„Кражбата – посегателство върху собствеността“ /презентация и беседа/

Жени Миленова - ОВ

20.04.2016г.

18.10ч

ПГ по електротехника

VІІІ клас

90 уч.

Презентация и беседа

„ЗБППМН-МКБППМН“

Иванка Сотирова – ОВ

21.04.2016г.

18.10ч

ПГ по електротехника

VІІІ клас

90 уч.

Презентация и беседа

„ЗБППМН-МКБППМН“

Иванка Сотирова – ОВ

21.04.2016г.

ОУ „Св. Иван Рилски”

VІІІ клас

„Трафик на хора“

ОКБППМН

25.04.2016г.

12.40ч

ПГГСД „Николай Хайтов”

ІХ клас

60 уч.

Презентация и беседа

„ЗБППМН-МКБППМН“

Иванка Сотирова – ОВ

26.04.2016г.

ОУ „Иван Вазов”

VІІ клас

Безопасен интернет

ОКБППМН и връстници обучават връстници

27.04.2016г.

Професионална техническа гимназия

ІХ клас

26 уч.

Презентация и беседа

„ЗБППМН-МКБППМН“

Галина Василева – ОВ

 

 

 

 

Baner8

thumb6 varna ORIG