ПРОГРАМА ЗА ОТКРИТИ ДНИ

НА МКБППМН – 2016 ГОДИНА

РАЙОН “ АСПАРУХОВО “

Дата

Училище

Клас

(бройдеца)

Дейност

Отговорник за организиране и провеждане

15.04.2016 г

14,00 ч

НУ “Васил Левски”

4 клас

20 деца

Турнир по футбол

Т. Христова –обществен в-л

Е. Димитрова-

Секретар МКБППМН

18.04.2016 г 19.04.2016 г 15,30 ч

НУ “Васил Левски ”

1а,б,в,г   80 деца

Щафетни игри

Е. Бонева- обществен в-л

Т. Христова- обществен в-л

18.04 до 28.04.2016 г

15,30 ч

НУ “Васил Левски “

2 , 3 и 4 клас

120 деца

Народна топка

Я. Русева- обществен в-л

Е. Бонева обществен в-л

19.04.2016 г

12,30 ч

НУ “Васил Левски “

4 кл.

62 деца

Ден на ИДПС

и презентация на

ЗБППМН

Б. Младенов- ИДПС

Т. Христова- обществен в-л

20.04.2016 г

ВМГ

9 а,б

8 кл.

72 деца

Запознаване със

ЗБППМН

Б. Стамова- обществен в-л

21.04.2016 г

ОУ “ Капитан Петко”

6,   7 и 8 клас

35 деца.

Кражби, грабеж,

побойничествои

ЗБППМН

И. Бойков- обществен в-л

Т. Янева- обществен в-л

25.04.2016 г

НУ “ В.Левски ”

1, 2 и 3 клас   153 деца

Насилието –

презентация

Е. Бонева обществен в-л

Кл. р-ли

26.04.2016 г

НУ “ В. Левски “

3 и 4 кл.

10 деца

Конкурс за

компютърна рисунка на тема:”Доброто в нас”

Е. Димитрова-

Секретар МКБППМН

 

 

 

 

Baner8

thumb6 varna ORIG