ПРОГРАМА ЗА ОТКРИТИ ДНИ

НА МКБППМН – 2016 ГОДИНА

РАЙОН “ ПРИМОРСКИ “

Дата

Училище

Клас

бр. деца

Дейност

Отговорник за организиране и провеждане

15.04.2016 -

27.04.2016 г.

Победителите ще бъдат обявени на 28.04.2016 г.

Връчване на наградите –

5 май 2016 г.

ОУ „Георги Сава Раковски”

4-7 клас

30 деца

Конкурс за разказ, стихотворение, есе, рисунка и фотография на тема:

„Как изглежда добрината”

Стела Стоянова – председател на комисията, Катя Георгиева (учители)

15.04.2016 -

21.04.2016 г.

Победителите ще бъдат обявени на 28.04.2016 г.

VIIСОУ „Н.Геров“

V клас 24 деца

Конкурс за есе на тема:

„Да бъдем добри”

Йорданка Златева - ОВ

18.04.2016 г.

15:00 ч

Приют „Гаврош”

6 деца

Лекция на тема: „Агресията и противообществените прояви”

Красимира Макавеева – ОВ

Секретар МК БППМН

18.04.2016г

11.45 ч

VIIСОУ „Н.Геров“

V В клас

презентация и беседа

„ЗБППМН-МКБППМН“

ОВ – Ивелина Георгиева

20.04.2016г

16.30 ч

Средношколско общежитие „М.Колони“

8-10 клас

20 деца

Трафик на хора

ОКБППМН

20.04.2016г

12.35 ч

ОУ „Черноризец Храбър““

5-6 клас

50 деца

Лекция на тема:“Агресията и противообществените прояви

Хр.Новаков - ИДПС

21.04.2016г

МГ

VIII Б

26 деца

Безопасен интернет

ОКБППМН и връстници обучават връстници

21.04.2016г

МГ

IX З

26 деца

презентация и беседа

„ЗБППМН-МКБППМН“

ОВ – Ивелина Георгиева

22.04.2016г

МГ

IX А

26 деца

презентация и беседа

„ЗБППМН-МКБППМН“

ОВ – Ивелина Георгиева

26.04.2016г

VIIСОУ „Н.Геров“

VIII клас 28 деца

Наказателна отговорност

Н.Гебеджелиева – ИДПС

Йорданка Златева - ОВ

27.04.2016 г.

11.00 ч.

ОУ „Панайот Волов”

III клас

20 деца

Лекция на тема: „Агресията и противообществените прояви”

Д. Шербанов – ИДПС

Инсп.Звездин Неделчев

27.04.2016г.

12.00–13.00ч.

ОУ „Панайот Волов”

1-7 клас

175 деца

Най-дългото хоро:

„На хорце се хвани,

агресията пребори,

весел и усмихнат бъди”

Мария Николова

Иванела Керанова

ОВ -Юлия Ботева

Секретар МКБППМН

27.04.2016г

9.00ч

ОУ „Георги Сава Раковски”

III клас

26 деца

Безопасен интернет

ОКБППМН

27.04.2016г

11.30ч

ОУ „Стефан Караджа“

IV

16 деца

Безопасен интернет

ОКБППМН

27.04.2016г

16.30ч

ОУ „Черноризец Храбър“

I клас

26 деца

Безопасен интернет

ОКБППМН

28.04.2016г

МГ

IX А

26 деца

Безопасен интернет

ОКБППМН и връстници обучават връстници

28.04.2016 г.

13.30 ч.

Професионална гимназия ХВП и ХТ "Дмитриий Менделеев"

10 клас

75

Лекция на тема: „Наркотици”

Н.Гебеджелиева -ИДПС

 

 

 

 

Baner8

thumb6 varna ORIG