ПРОГРАМА ЗА ОТКРИТИ ДНИ

НА МКБППМН – 2016 ГОДИНА

КМЕТСТВО “ ТОПОЛИ“

Дата

Училище

Клас

/ брой деца/

Дейност

Отговорник на организирането и провеждането на дейността

15.04.2016 г

ОУ “Христо Смирненски”

 

Съвместно

заседание на МК и Училищната

комисия

Демир Георгиев –

председател на МК

22.04.2016 г

ОУ “Христо Смирненски”

1-8 клас   150 деца

Спортни състезания

Т.Гайдарова

28.04.2016 г

ОУ “Христо Смирненски”

1-8 клас   150 деца

Ден на приятелството

Т.Гайдарова

 

 

 

 

Baner8

thumb6 varna ORIG