ОТКРИТИ ДНИ

НА МКБППМН – 2016 ГОДИНА

КМЕТСТВО “ КАМЕНАР “

 

Дата

Училище

Клас

(бройдеца)

Дейност

Отговорник за организирането и провеждането на дейността

 

15.04.2016 г.

15.00 часа

Сградата на Кметство Каменар

ОУ “Добри Войников“-село Каменар

 

Среща-разговор

между представители на МКБППМН и на УКПППМН.

1.Светослав Райков-Кмет и Председател на МК БППМН.

2.Румяна Димитрова-Зам.-председател на МК БППМН.

3.Янна Венкова-секретар на МК БППМН.

 

18.04.2016 г.

ОУ “Добри Войников“-село Каменар

Начален етап:

I-II клас

Начален етап:III-IV клас

Обсъждане и изготвяне на табло.

Класни ръководители

 

19.04.2016 г.

ОУ “Добри Войников“-село Каменар

Прогимназиален етап-V-VIII клас

Представяне на ММП и дискусия.

Пускане на балони с послания на тема “Аз съм толерантен“.

ОКБППМН

 

21.04.2016 г.

ОУ “Добри Войников“-село Каменар

Начален етап

II-IV клас

Представяне на ММП и дискусия.

ОКБППМН

 

22.04.2016 г.

ОУ “Добри Войников“-село Каменар

Прогимназиален етап-V-VIII клас

Обсъждане и изготвяне на табло.

Дияна Венкова-член на МКБППМН.

 

26.04.2016 г.

ОУ “Добри Войников“-село Каменар

Начален етап

I-IV клас

Прогимназиален етап-V-VIII клас

Ден на инспектор от Детска Педагогическа стая /ИДПС/.

ИДПС Христо Новаков.

ЯннаВенкова-секретар на МКБППМН.

 

26.04.2016 г.

ОУ “Добри Войников“-село Каменар

Начален етап ПГ-I-IV клас

Прогимназиален етап-

V-VIII клас

Среща-оказване на възпитателно-корекционно съдействие.

Михаил Иванов-общ. възпитател;

Янна Венкова-секретар на МК БППМН.

Класни ръководители, преподаватели, възпитатели.

 

26.04.2016 г.

ОУ “Добри Войников“-село Каменар

 

Среща-оказване на възпитателно-корекционно съдействие по отношение на ученици, които не посещават трайно учебни занятия

/при заявяване/.

Светослав Райков-Кмет и Председател на МК БППМН.

Михаил Иванов-общ. Възпитател;

Янна Венкова-секретар на МК БППМН.

 

27.04.2016 г.

ОУ “Добри Войников“-село Каменар

Прогимназиален етап-V-VIII клас

Рецитал;

ММПрезентация;

Беседа.

Ръководител-Розета Радославова.

 

28.04.2016 г.

ОУ “Добри Войников“-село Каменар

Прогимназиален етап-V-VIII клас

Представяне на ММП и дискусия.

Дияна Венкова-член на МКБППМН.

 

 

 

 

Baner8

thumb6 varna ORIG