На 6-ти февруари 2015 г. в зала „Варна“ се проведе заседание на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН), председателствано от Т. Иванов – зам.- кмет на Община Варна.

Водещ на заседанието бе Светлана Коева – директор на дирекция „Превенции“ и зам.- председател на ОКБППМН.

Основен акцент в работата на комисията бе разглеждането на отчет за дейността на ОБППМН през 2014 г., набелязване на мерки за работа, нови инициативи и дейности през 2015 г.

Членовете на комисията се обединиха около решението превантивната работа по отношение намаляване противообществените прояви, извършвани от деца, да се подпомага от реализирането на две програми на дирекция „Превенции“ и Общинската комисия за БППМН - „Училищно базирана програма за превенция на противообществените прояви на деца от 1-4 клас“ и „Консултативна програма за преодоляване на отклонения  в поведението“.

Основен фокус в „Училищно базирана програма за превенция на противообществените прояви на деца от 1-4 клас“ е превенцията на агресивното поведение, чрез повишаване информираността и разбирането на учители и родители за естеството на детската агресия, както и подобряване на техните умения за справяне в такива ситуации.

Фокусът на работа в „Консултативната програма за преодоляване на отклонения в поведението“ е насочен към подкрепа (психологично консултиране и проследяване) на деца с наложени или изтекли възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и техните родители, както и към деца в риск от извършване на противообществени прояви или закононарушения.

Обсъдени бяха и дейностите по организация и домакинството на националното състезание „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“.

ffllinstgutttp2

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.