„Прилагане на Наредба №6 от 11 април 2014 г. и работа с Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании“

На 29 и 30 януари 2015 г. Св. Коева – директор на дирекция „Превенции“, д-р Б. Станчев,  К. Воденичаров и К. Николова – експерти в същата дирекция, участваха в семинар  „Прилагане на Наредба №6 от 11 април 2014 г. и работа с Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании“ в София.

След откриването на семинара, заместник-министърът на младежта и спорта - Калин Каменов, очерта основни аспекти, които трябва да се спазват при разработването и реализирането на програми за превенция на употребата на наркотични вещества – междусекторни политики, изразяващи се в широко сътрудничество и съгласуване на дейности между институции и организации от различни сфери; многокомпонентна превенция на рискови поведения; изграждане и функциониране на широка партньорска мрежа от професионалисти.

Татяна Предова от Министерството на образованието и наука акцентира върху спецификата, която трябва да присъства в превантивните програми, осъществяващи се в училищната общност – програмите да са съобразени с възрастта на учениците; подходите на работа да са по-скоро „учене чрез преживяване“, „учене чрез правене“, „връстници обучават връстници“ (където е възможно); привличане на учителите като партньори и на родителите като участници.

В хода на семинара бяха коментирани разпорежданията на Наредба №6 от 11 април 2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества, както и Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици.

Дирекция „Превенции“ устойчиво осъществява „Програма за ранни интервенции на  деца и млади хора с употреба на/злоупотреба с наркотични вещества“, „Училищно базирана програма за превенция на риска свързан с употребата на алкохол, тютюн и легални психоактивни вещества“, „Училищно базирана програма за превенция на противообществените прояви на деца от 1-4 клас“, „Училищни и градски превантивни клубове за превенция на рисковото поведение по метода „връстници обучават връстници”, които в същността си отговарят на дискутираните на семинара критерии.

Предстои поетапната подготовка на посочените програми на дирекция „Превенции“ за получаване на лиценз, съгласно Наредба №6 и Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании и традиционното им реализиране в съответните сфери.

ffllinstgutttp2

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.