Първо редовно заседание за 2015 г. на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) се проведе в Община Варна.

Комисията заседава в пълен състав под ръководството на Тодор Иванов, зам. кмет и председател на МКБТХ и Светлана Коева, директор на дирекция „Превенции“ и зам. председател на МКБТХ.

В рамките на дневния ред бяха представени Отчета за дейността на комисията през 2014 г. и Програмните намерения за 2015 г.

За 2014 г. реализираните превантивни дейности сред общата популация са училищната програма за превенция на трафика на хора и информационните кампании „Закъде пътуваш“, „Синьо Сърце“ и 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора. 

С уязвими групи е работено в Програмите за аутрич дейности по превенция на трафика на хора в ромска общност, финансирани от Посолството на Франция в София и Община Варна.

През 2014 г.  Фондация “SOS – семейства в риск“ реализира проект за превенция на множественият риск сред проституиращи лица, финансиран от дирекция „Превенции“, Община Варна.

Доброволците от училищните превантивни клубове са преминали 3 тренинга за водене на информационни сесии пред връстници по темата „трафик на хора“.

През 2014 традиционно се проведе социологическо проучване за трудовата миграция, съвместно с Икономически университет – Варна, организираха се редица работни срещи, заседания и кръгли маси с професионалисти за обмен на опит и добри практики.

Всички дейности са заложени и в програмните намерения за 2015 г., като нов акцент е  Програмата за превенция на трафика на хора, настанени в институции.

Отчета и Програмата бяха единодушно приети от членовете на МКБТХ.

Предстои одобрение на дейностите и финансовата рамка от Националната комисия за борба с трафика на хора.

ffllinstgutttp2

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.