DSCF6826На 12 декември 2014 г. в хотел „Черно море“ се проведе кръгла маса на тема „Превенция на трафика на хора в ромска общност – добри практики и предизвикателства“. Форумът е организиран от  Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна, дирекция „Превенции“ в партньорство с Посолството на Франция и Националната комисия за борба с трафика на хора.

Експертната среща бе открита от г-н Т. Иванов – зам.-кмет на Община Варна и председател на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ)– Варна.

Г-жа Вероник Норт-Минка – аташе по сътрудничеството на Посолството на Франция, направи обзор по финансирания от Посолството на Франция проект за превенция на трафика на хора в ромска общност, като изказа своите специални благодарности  към Кмета на Община Варна, към Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна, специално към г-жа Св. Коева – директор на дирекция „Превенции“ и зам.-председател на комисията, към екипа на дирекция „Превенции“, към екипа на Сдружение „Съучастие“ и специално към Общински съвет – Варна за съдействието – финансово, експертно, логистично, за да могат да  бъдат осъществени предвидените дейности по проекта през 2014 г.  Г-жа Норт Минка сподели задоволство и радост за адекватната реакция от страна на общинската администрация във Варна, липсата на които биха изложили на риск проектните дейности, породени от  финансови затруднения от национално ниво.

Г-н Тодор Иванов, зам.-кмет на Община Варна и председател на МКБТХ-Варна, връчи от името на Кмета на Община Варна – Иван Портних, благодарствен плакет на г-жа Вероник Норт—Минка за дългогодишното партньорство и лична всеотдайност  в осъществените съвместни дейности.

Основното представяне в хода на срещата беше направено от г-жа Св. Коева – директор на дирекция „Превенции“, Община Варна. Тя представи опита на Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна, както и съпътстващите затруднения и предизвикателства, по отношение превенцията на трафика на хора в ромска общност през годините.

Г-жа Коева обобщи необходимостта от разработването и въвеждането на нови модели на многокомпонентна превантивна работа в ромска общност, съобразени със специфичните нужди и особености на целевата група. „Не е възможно да се прави само превенция на трафика на хора сред тази общност; този тип превенция върви с превенция на наркомании; превенция на ХИВ/СПИН; на детските правонарушения и т.н.“ -  сподели директорът на дирекция „Превенции“. В тази връзка очерта и задължително  условие, което трябва да залегне в програмите, осъществявани в ромска общност, да бъде работата с цялото население и превантивен отговор на всеки вид рисково поведение. „Финансовото обезпечаване, първо на национално ниво и на общинско, както и кадровото обезпечаване на такъв тип многообхватни програми в ромска общност, биха гарантирали постигането на ефективност и устойчивост“ – завърши г-жа Коева.

Срещата продължи с представяне на опит и предложения за въвеждане на нови модели на работа от страна на неправителствените организации, работещи по проблема – Сдружение „Съучастие“ и „SOS – семейства в риск“.

В кръглата маса „Превенция на трафика на хора в ромска общност – добри практики и предизвикателства“ участие взеха членовете на МКБТХ – Варна, ръководители и експерти от Община Варна, социални служби, прокуратура, ДАНС, ДАЗД, Дирекция „Бюро по труда“, експерти от МКБТХ от Благоевград, Бургас, Сливен, Добрич, неправителствени организации, професионалисти, ангажирани с проблема.

Снимки от проведената кръглата маса може да разледате тук. 

 

ffllinstgutttp2

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.