ОБЩИНА ВАРНА, ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВЕНЦИИ“

КАМПАНИЯ ПО ПОВОД 18 ОКТОМВРИ  - ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

От 15 до 21октомври 2014 г. в Община Варна се провежда кампания по повод 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора.

Организатори на кампанията са Местната комисия за борба с трафика на хора - Варна, Община Варна, дирекция „Превенции”, съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора.

Кампанията е насочена към младите хора и цели повишаване информираността и чувствителността им по отношение трафика на хора и неговите измерения, привличане на младежи-доброволци, които да информират своите приятели и съученици по темата, ползвайки метода „връстници обучават връстници“.

В рамките на кампанията се провеждат училищни информационни кампании, обучения, форум.

ПРОГРАМА

Ден, час, място

Събитие

Участници

Основни акценти

15–17 октомври 2014 г.

Първа езикова гимназия

IVЕГ „Фредерик Жолио Кюри”

ГПЧЕЙоан Екзарх”

IIIПМГ „Акад. Методий Попов” Професионална техническа гимназия

МГ „Д-р Петър Берон”

НГХНИ „К. Преславски“

Училищни информационни кампании

Събитията се провеждат в голямото междучасие, часа на класа и във време, регламентирано от училищното ръководство

Членове на Градския и училищните превантивни клубове, ученици горен курс, класни ръководители, преподаватели

Обучителни сесии по метода „връстници обучават връстници“.

Предоставяне на информационни материали (флаери и гривни „За къде пътуваш“; картички „Не е за продан“, балони с логото на кампанията)

17 октомври 2014 г.

17.00 – 18.00 ч.

Зала „Концертна“, Младежки дом

Форум

„Младите хора срещу трафика на хора“

Младежи от Градския и училищните превантивни клубове, ръководители на клубовете, родители, медии

Представяне на училищните политики по превенция на трафика на хора, дискусия и планиране на дейности за повишаване съпричастността и промяна на нагласите към жертвите на трафик.

17 октомври 2014 г.

18.30 – 20.00 ч.

Зала „Концертна“, Младежки дом

Концерт на младежки групи

Младежки групи и индивидуални изпълнения, с участието на представители на Градския и училищните превантивни клубове

 

20 октомври 2014 г.

14.30 – 17.00 ч.

Зала 17, Младежки дом

Обучение

„Рисково поведение в интернет и трафик на хора“

Младежи от Градския и училищните превантивни клубове, ръководители на клубовете; лектори от Националния център за безопасен интернет

Безопасно и отговорно ползване на интернет и рискове от трафик на хора при онлайн общуване. Възможности за реагиране.

21 октомври 2014 г.

10.00 – 12.00 ч.

Зала 17, Младежки дом

Обучение

„Интернет и трафикът на хора“

Членове на Местната комисия за борба с трафика на хора и на Общинската и местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; представители на НПО

Рискове от трафик на хора при онлайн общуване. Адекватният отговор.

ffllinstgutttp2

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.