„Прилагане на Наредба №6 от 11 април 2014 г. и работа с Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании“

На 29 и 30 януари 2015 г. Св. Коева – директор на дирекция „Превенции“, д-р Б. Станчев,  К. Воденичаров и К. Николова – експерти в същата дирекция, участваха в семинар  „Прилагане на Наредба №6 от 11 април 2014 г. и работа с Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании“ в София.

След откриването на семинара, заместник-министърът на младежта и спорта - Калин Каменов, очерта основни аспекти, които трябва да се спазват при разработването и реализирането на програми за превенция на употребата на наркотични вещества – междусекторни политики, изразяващи се в широко сътрудничество и съгласуване на дейности между институции и организации от различни сфери; многокомпонентна превенция на рискови поведения; изграждане и функциониране на широка партньорска мрежа от професионалисти.

Татяна Предова от Министерството на образованието и наука акцентира върху спецификата, която трябва да присъства в превантивните програми, осъществяващи се в училищната общност – програмите да са съобразени с възрастта на учениците; подходите на работа да са по-скоро „учене чрез преживяване“, „учене чрез правене“, „връстници обучават връстници“ (където е възможно); привличане на учителите като партньори и на родителите като участници.

В хода на семинара бяха коментирани разпорежданията на Наредба №6 от 11 април 2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества, както и Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици.

Дирекция „Превенции“ устойчиво осъществява „Програма за ранни интервенции на  деца и млади хора с употреба на/злоупотреба с наркотични вещества“, „Училищно базирана програма за превенция на риска свързан с употребата на алкохол, тютюн и легални психоактивни вещества“, „Училищно базирана програма за превенция на противообществените прояви на деца от 1-4 клас“, „Училищни и градски превантивни клубове за превенция на рисковото поведение по метода „връстници обучават връстници”, които в същността си отговарят на дискутираните на семинара критерии.

Предстои поетапната подготовка на посочените програми на дирекция „Превенции“ за получаване на лиценз, съгласно Наредба №6 и Европейските стандарти за качество на превенцията на употребата на наркотици на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании и традиционното им реализиране в съответните сфери.

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok