На 04.02.2015 г. на заседание на Общински съвет – Варна  бе приета „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – 2015 на Дирекция “Превенции”.

Тя  е единна в организационно и  методологично отношение ежегодна програма за обща и специфична превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора в града.

В Програма 2015 дейностите са структурирани по следния начин:

- Целево финансиране на превантивни програми и проекти осъществявани от НПО;

- Превантивни програми и дейнoсти със селективен и индикативен подход, осъществявани от дирекция Превенции;

- Превантивни програми и дейности с универсален подход, осъществявани от дирекция „Превенции“;

 - Превантивни кампании и инициативи в общността, осъществявани от дирекция „Превенции“ в партньорство с институции, организации и структури на гражданското общество;

- Мониторинг, качествени и количествени изследвания за оценка на местно ниво на вида и разпространението на рисковото/проблемното поведение сред децата и младите хора и уязвимостта на социалната им среда.

    Програмата може да намерите тук.

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok