Първо редовно заседание за 2015 г. на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) се проведе в Община Варна.

Комисията заседава в пълен състав под ръководството на Тодор Иванов, зам. кмет и председател на МКБТХ и Светлана Коева, директор на дирекция „Превенции“ и зам. председател на МКБТХ.

В рамките на дневния ред бяха представени Отчета за дейността на комисията през 2014 г. и Програмните намерения за 2015 г.

За 2014 г. реализираните превантивни дейности сред общата популация са училищната програма за превенция на трафика на хора и информационните кампании „Закъде пътуваш“, „Синьо Сърце“ и 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора. 

С уязвими групи е работено в Програмите за аутрич дейности по превенция на трафика на хора в ромска общност, финансирани от Посолството на Франция в София и Община Варна.

През 2014 г.  Фондация “SOS – семейства в риск“ реализира проект за превенция на множественият риск сред проституиращи лица, финансиран от дирекция „Превенции“, Община Варна.

Доброволците от училищните превантивни клубове са преминали 3 тренинга за водене на информационни сесии пред връстници по темата „трафик на хора“.

През 2014 традиционно се проведе социологическо проучване за трудовата миграция, съвместно с Икономически университет – Варна, организираха се редица работни срещи, заседания и кръгли маси с професионалисти за обмен на опит и добри практики.

Всички дейности са заложени и в програмните намерения за 2015 г., като нов акцент е  Програмата за превенция на трафика на хора, настанени в институции.

Отчета и Програмата бяха единодушно приети от членовете на МКБТХ.

Предстои одобрение на дейностите и финансовата рамка от Националната комисия за борба с трафика на хора.

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok