DSCF6826На 12 декември 2014 г. в хотел „Черно море“ се проведе кръгла маса на тема „Превенция на трафика на хора в ромска общност – добри практики и предизвикателства“. Форумът е организиран от  Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна, дирекция „Превенции“ в партньорство с Посолството на Франция и Националната комисия за борба с трафика на хора.

Експертната среща бе открита от г-н Т. Иванов – зам.-кмет на Община Варна и председател на Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ)– Варна.

Г-жа Вероник Норт-Минка – аташе по сътрудничеството на Посолството на Франция, направи обзор по финансирания от Посолството на Франция проект за превенция на трафика на хора в ромска общност, като изказа своите специални благодарности  към Кмета на Община Варна, към Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна, специално към г-жа Св. Коева – директор на дирекция „Превенции“ и зам.-председател на комисията, към екипа на дирекция „Превенции“, към екипа на Сдружение „Съучастие“ и специално към Общински съвет – Варна за съдействието – финансово, експертно, логистично, за да могат да  бъдат осъществени предвидените дейности по проекта през 2014 г.  Г-жа Норт Минка сподели задоволство и радост за адекватната реакция от страна на общинската администрация във Варна, липсата на които биха изложили на риск проектните дейности, породени от  финансови затруднения от национално ниво.

Г-н Тодор Иванов, зам.-кмет на Община Варна и председател на МКБТХ-Варна, връчи от името на Кмета на Община Варна – Иван Портних, благодарствен плакет на г-жа Вероник Норт—Минка за дългогодишното партньорство и лична всеотдайност  в осъществените съвместни дейности.

Основното представяне в хода на срещата беше направено от г-жа Св. Коева – директор на дирекция „Превенции“, Община Варна. Тя представи опита на Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна, както и съпътстващите затруднения и предизвикателства, по отношение превенцията на трафика на хора в ромска общност през годините.

Г-жа Коева обобщи необходимостта от разработването и въвеждането на нови модели на многокомпонентна превантивна работа в ромска общност, съобразени със специфичните нужди и особености на целевата група. „Не е възможно да се прави само превенция на трафика на хора сред тази общност; този тип превенция върви с превенция на наркомании; превенция на ХИВ/СПИН; на детските правонарушения и т.н.“ -  сподели директорът на дирекция „Превенции“. В тази връзка очерта и задължително  условие, което трябва да залегне в програмите, осъществявани в ромска общност, да бъде работата с цялото население и превантивен отговор на всеки вид рисково поведение. „Финансовото обезпечаване, първо на национално ниво и на общинско, както и кадровото обезпечаване на такъв тип многообхватни програми в ромска общност, биха гарантирали постигането на ефективност и устойчивост“ – завърши г-жа Коева.

Срещата продължи с представяне на опит и предложения за въвеждане на нови модели на работа от страна на неправителствените организации, работещи по проблема – Сдружение „Съучастие“ и „SOS – семейства в риск“.

В кръглата маса „Превенция на трафика на хора в ромска общност – добри практики и предизвикателства“ участие взеха членовете на МКБТХ – Варна, ръководители и експерти от Община Варна, социални служби, прокуратура, ДАНС, ДАЗД, Дирекция „Бюро по труда“, експерти от МКБТХ от Благоевград, Бургас, Сливен, Добрич, неправителствени организации, професионалисти, ангажирани с проблема.

Снимки от проведената кръглата маса може да разледате тук. 

 

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok