На 3 декември се проведе Годишната заключителна среща на дирекция „Превенции“ съвместно с Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетние, Общинския съвет по наркотичните вещества, Местната комисия за борба с трафика на хора, Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН и неправителствените организации, работещи в полето на превенцията на рисковото поведение сред деца и млади хора.

       По време на срещата беше представена работата на дирекция „Превенции" през 2014 г. по превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора и бяха връчени благодарствени грамоти на неправителствените организации, които оказаха помощ и подкрепа на пострадалите от район „Аспарухово" при наводнението от юни 2014 г.    

      Снимки от проявата може да видите тук!

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok