113Проведоха се  две обучения, в които взеха участие 74 професионалисти: училищни лекари и медицински специалисти, социални работници и работещи в социални услуги за деца в риск, членове на МКБППМН от Варна и варненска област, инспектори ДПС.

В първата част проф. д-р Снежа Златева, н-к Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии, МБАЛ-ВМА – Варна представи лекция на тема: „Непълнолетни и зависимост - фактори, механизми, генетика, стадии“.

Важни акценти в обучението бяха: потенциалът на наркотичните вещества да предизвикват зависимост при ранна употреба; структури, въвлечени във възникването на зависимост; субстанции, които предизвикват зависимост; невробиологични механизми при възникване на зависимостите; невроадаптация и структурни увреждания при дълготрайна употреба; генетични фенотипни различия, участващи в зависимостите; стресът като ключов външен фактор за поддържане на зависимостта към психоактивни вещества и др.

Във втората част д-р Юлия Витлянова подробно представи темите „Последици за сексуалното и репродуктивно здраве от рисковото сексуално поведение“; „Профилактика на сексуално предаваните инфекции. Хигиена. Нежелана бременност и контрацепция“.

Осигуряването на подкрепяща среда за младите хора в риск и наличието на добре подготвени професионалисти, към които да се обръщат и които да им оказват съдействие и помощ е ключов фактор за устойчивост на резултатите от дейностите по превенция на рисковото поведение. Снимки от събитията може да видите тук!

         

ffllinstgutttp2

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.