На заседанието се прие Програмата за дейността и календара за събитията през 2020 г. и се представи отчет за постигнатото през изминалата година. Акцент в него бяха традиционните „Открити дни на Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“, „Програма за превенция на агресивното поведение сред ученици от I - IV клас“ и Състезание – викторина „Ваканция здравей! Да играем безопасно!“, както и премиерата на мултимедийния спектакъл „ Еднорог “, насочен към намаляване на агресията в семейството и училището. В различните прояви бяха обхванати близо 12 000 деца и над 8000 родители и педагогически специалисти.

Участниците бяха запознати също така и с тенденциите на детските противообществени прояви и правонарушения на територията на Община Варна. През 2019 г. са образувани 144 възпитателни дела за детски противообществени прояви и правонарушения. Те са обхванали 171 деца, като 45 от тях са малолетни на възраст 8-13 г. Образуваните дела и обхванатите деца са с близо 20% по-малко спрямо 2018 г.

Предложенията за образуване на възпитателни дела основно са от Районна прокуратура и касаят деяния, съставляващи престъпления. От тях кражбите заемат повече от половината случаи (78 за 2019 г, при 56 за 2018 г). Следващи по честота са тези свързаните с наркотици (28 срещу 17 за 2018 г). Телесните повреди са намалели спрямо 2018 г., а най-тежките констатирани правонарушения са 2 случая на грабеж.

През изминалата година няма извършени тежки престъпления срещу личността ( убийство, опит за убийство, изнасилване и блудство).

В рамките на възпитателните дела са наложени 234 възпитателни мерки, като две от тях са предложения до Районен съд за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ).

 

 

 

 

Baner8

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.