2На 10 декември 2019 г., в Младежки дом се проведе среща за представяне на проекти на НПО за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора, осъществени с финансовата подкрепа на дирекция „Превенции“, Община Варна.

През 2019 година бяха одобрени 10 проекта за превенция на употребата на наркотични и други психоактивни вещества, превенция на асоциалното поведение и правонарушения сред деца и млади хора, превенция на рисково сексуално общуване и ХИВ/СПИН, превенция на трафика на хора и превенция на рискове в интернет среда.

Дейностите по тези проекти обхванаха 1074 деца, над 10 000 младежи на възраст 18-30 г., 52 родители и 175 професионалисти, работещи с уязвими деца и млади хора.

В хода на срещата бяха направени обобщения по отношение наблюдаваните тенденции в рисковото поведение и необходимостта от по-тясно сътрудничество между институциите и структурите на гражданското общество за въвеждане на иновативни превантивни програми, отговарящи на съвременните нужди.

 

 

 

 

Baner8

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.