33Днес, 03 декември в изпълнение на Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите, във връзка с реализиране на мерките, заложени в Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора, приет с решение на МС на 26 юли 2016г., Местната комисия за борба с трафика на хора /МКБТХ/, дирекция „Превенции“, Община Варна в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора /НКБТХ/ провежда обучение на професионалисти: 10 служители от състава на ОД МВР – Варна, младши изпълнителски състав (младши инспектори от Охранителна и Криминална полиция) и 10 служители на Гранична полиция – Гранично полицейско управление Пристанище Варна и Гранично полицейско управление Летище Варна, младши инспектори по направление Охрана на държавната граница и Гранични проверки.

Цел на обучението: Повишаване познанията и подготовката на служителите на МВР, работещи на терен, за разкриване и предотвратяване на престъплението „Трафик на хора“, повишаване на чувствителността към жертвите, идентификация и насочване на жертвите на това престъпление.

Обучението преминава през следните етапи:22

1.Престъплението „трафик на хора“. Видове експлоатационни цели и нови форми на трафик. Разграничаване на трафика на хора от други сходни по състав престъпления.

2.Национална комисия за борба с трафика на хора. Местна комисия за борба с трафика на хора. Структура, функции и дейности. Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик на хора. Стандартни оперативни процедури.

3.Предоставяне на закрила и подкрепа на жертвите на трафик на хора. Социално включване (реинтеграция).

4.Решаване на казуси. Обратна връзка.

Лектори са Димитър Василев – секретар на МКБТХ Варна и  Анна Николова – Председател на Фондация „SOS – семейства в риск“, член на МКБТХ Варна.

 

 

 

 

Baner8

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.