33Днес, 03 декември в изпълнение на Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите, във връзка с реализиране на мерките, заложени в Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора, приет с решение на МС на 26 юли 2016г., Местната комисия за борба с трафика на хора /МКБТХ/, дирекция „Превенции“, Община Варна в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора /НКБТХ/ провежда обучение на професионалисти: 10 служители от състава на ОД МВР – Варна, младши изпълнителски състав (младши инспектори от Охранителна и Криминална полиция) и 10 служители на Гранична полиция – Гранично полицейско управление Пристанище Варна и Гранично полицейско управление Летище Варна, младши инспектори по направление Охрана на държавната граница и Гранични проверки.

Цел на обучението: Повишаване познанията и подготовката на служителите на МВР, работещи на терен, за разкриване и предотвратяване на престъплението „Трафик на хора“, повишаване на чувствителността към жертвите, идентификация и насочване на жертвите на това престъпление.

Обучението преминава през следните етапи:22

1.Престъплението „трафик на хора“. Видове експлоатационни цели и нови форми на трафик. Разграничаване на трафика на хора от други сходни по състав престъпления.

2.Национална комисия за борба с трафика на хора. Местна комисия за борба с трафика на хора. Структура, функции и дейности. Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик на хора. Стандартни оперативни процедури.

3.Предоставяне на закрила и подкрепа на жертвите на трафик на хора. Социално включване (реинтеграция).

4.Решаване на казуси. Обратна връзка.

Лектори са Димитър Василев – секретар на МКБТХ Варна и  Анна Николова – Председател на Фондация „SOS – семейства в риск“, член на МКБТХ Варна.

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.