76751482 503035573887413 89724259110223872 nПроведе се форум на тема “Ролята на неправителствения сектор в провеждането на общинскaта политика за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора”.

Организатори са Община Варна, дирекция „Превенции” съвместно с Общинския съвет по наркотичните вещества, Местната комисия за борба с трафика на хора, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН.

Във форума участие взеха представители на Общински съвет – Варна, Окръжна прокуратура – Варна, представители на Районна прокуратура и Районен съд – Варна, ОД на МВР, ГПУ „Пристанище Варна“, сектор – БОП – Варна, Българска православна църква, БЧК; директори на дирекции в Община Варна, дирекция „Социално подпомагане“, Центъра за Спешна медицинска помощ, представител на РУО – Варна, експерти от общински дирекции, неправителствени организации.

По време на събитието бяха представени програми на неправителствени организации, финасирани през бюджета на дирекция „Превенции“ като част от утвърденото партньорство между Община Варна и структурите на гражданското общество.

Основна цел на това финансово подпомагане е да се подкрепят ресурсите на неправителствения сектор, необходими за въвеждането и развиването на превантивни дейности с висока медико-социална значимост за града. Успоредно с това се създават и възможности за по-активното включване на структурите на гражданското общество в съществуващата мрежа от институции, организации, програми и услуги, насочени към намаляване на рисковото поведение сред децата и младите хора.

По време на срещата бяха представени следните програми:76650735 2592229020869089 4897475139463020544 n

  • „Програма за психосоциална рехабилитация и духовно обгрижване на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества“ на Сдружение „Отвори очи”;
  • „Програма за повишаване информираността на младите хора, относно рисковете при шофиране след употреба на алкохол и упойващи вещества“ на ОС на БЧК- Варна;
  • „Програма за посттравматична и вторична превенция на хора, извършили опит за самоубийство“ на Фондация „Суицидопревенция“;
  • Изследователска програма „Епидемиология и профил на острите интоксикации, дължащи се на употреба на психоактивни вещества“ на сдружение „Живот без алкохол“;
  • „Програма за психологическо консултиране и психотерапия на младежи (18-25 г.) в риск“ на Сдружение „Дружество по позитивна психотерапия в България”;
  • „Програма за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация „Робски трудNO”” на Сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие“;
  • „Програма за мобилна работа за превенция на рисковото поведение, сред деца от ромска общност“ на Сдружение „Съучастие“;
  • „Програма за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ сред деца и млади хора в риск“ на Фондация „Център за социално-екологични практики“.

За устойчивото изпълнение на тези програми в проекто-бюджета за 2020 г. са заложени близо 100 000 лв.

ffllinstgutttp2

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.