В рамките на Кампания по повод 19 ноември – Световен ден за борба срещу насилието над деца, дирекция „Превенции“ и Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните проведе семинар на тема: „Междуинституционално сътрудничество при работа по случаи на насилие над деца – превенция, добри практики и проблеми в нормативната уредба“.

В събитието участие взеха професионалисти, представители на редица институции, ангажирани по проблема. Присъстваха социални работници, секретари от Местните комисии за борба срещу противообщствените прояви, психолози, педагогически специалисти, юристи, представители на НПО.

В рамките на семинара бяха засегнати значими проблеми, свързани с превенция на агресията и тормоза в училище, засилване на взаимоотношенията учител-ученик-родител, необходимост от обучителни тренинги за специалистите, ангажирани в мерките по Координационния механизъм за взаимодействие работа по случаи с деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

Кампанията по повод 19 ноември – Световен ден за борба срещу насилието се провежда за трета поредна година и включва семинари и обучителни срещи с професионалисти, ученици от 5 до 12 клас и родители.

 

 

 

 

Baner8

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.