223Местната комисия за борба с трафика на хора и Дирекция „Превенции“ – Община Варна, съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора, стартира ежегодната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация „Закъде пътуваш“.

Тя ще се проведе в периода Април – Май 2019 г. Допълнителен акцент в кампанията тази година е безопасността в Интернет пространството.

Партньори в кампанията са: Дирекция „Бюро по труда“ – Варна, Гранично полицейско управление Аерогара Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, Технически университет Варна, Медицински университет – Варна, I ЕГ, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, СУ за ХНИ „Константи Преславски“, Професионална техническа гимназия, МГ „Д-р Петър Берон“, ВТГ „Георги Стойков Раковски“, ПТГ „Проф. д-р Асен Златаров“, ПГИ „Д-р Иван Богоров“ и ПГГСД „Николай Хайтов“.

Цели на кампанията: Информиране на деца и младежи в училищна възраст, студенти и представители на уязвими групи (безработни), за рисковете, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация; Безопасно ползване на социалните мрежи и сайтовете за запознанства, за предпазване от попадане в ситуация на трудова експлоатация.

В рамките на кампанията, ще се проведат информационни сесии по метода „връстници обучават връстници във варненските гимназии, с разкрити училищни превантивни клубове (УПК); ролеви игри – симулации на ситуации, в които се случва набирането на хора с цел трудова експлоатация; разяснителни кампании в междучасията с раздаване на информационни материали.

МКБТХ Варна, в партньорство с Дирекция „Бюро по труда“ – Варна ще проведе информационна среща с лица, търсещи работа, уязвими по отношение на попадане в ситуация на трафик, поради безработица или ниско заплащане. Целта е информиране за опасностите, които крие Интернет и социалните мрежи, когато те се използват като единствен начин за контакт, отказ от лични срещи или определяне на такива на публични места вместо офис, от страна на предлагащите работа – ясни сигнали за евентуална измама.

Със студентите от Варненски свободен университет, Технически университет и Медицински университет ще бъдат проведени информационни срещи за предоставяне на информация за рисковете от попадане в трудова експлоатация и начините за справяне.

В кампанията ще се включи и Гранично полицейско управление Аерогара Варна. На видими места ще бъдат поставени плакати, а на заминаващите пътници ще бъдат предоставяни материали с информация за опасностите и механизмите на трудова експлоатация, както и съвети за справяне с риска.

 

 

 

 

Baner8

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.