3

3800 ученици от 43 училища ще се включат в  кампанията „Открити дни на Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“. Инициативата ще се проведе от 15-ти до 30-ти април, а организатори са дирекция „Превенции“ към Община Варна,  комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, в партньорство с  Областната дирекция  на МВР.

Старт на кампанията бе даден днес с участието на 300 шестокласници от варненски училища, възпитатели и  членове на комисиите.  По време на събитието бяха наградени победителите в конкурса за есе и рисунка на тема: „Доброто е моят избор“, а театър „Наш Свят“ представи мултимедийния спектакъл „Еднорог“, с автор и режисьор Ива Панева.


Основната цел на кампанията е учениците от I до XI  клас да се запознаят по-подробно с негативните последиците от проблемни поведения, с които могат да се сблъскат в своето ежедневие – агресия, употреба на психоактивни вещества, опасности в интернет, рисково сексуално общуване  и  въвличане в трафик на хора. Успоредно с това младите хора ще бъдат запознати със  Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и дейността на комисиите, центровете и консултативните кабинети за социална превенция. Дейностите включват още над 120 беседи, презентации и тематични часове, проведени по метода „връстници обучават връстници”, прожекции на филми, както и девет спортни прояви и игри.

 

Програма на инициативата:

РАЙОН „ПРИМОРСКИ“

Дата

 

Училище

 

Дейност ( презентация, беседа, тренинг, филм и дискусия, спортни състезания, ден на инспектора ДПС, др.)

15.04.19 г.

 

ІV Езикова гимназия   "Фредерик Жолио - Кюри"

Дискусия на тема:„Трафик на хора с цел трудова експлоатация

Дискусия на тема:„ПАВ, митове и факти”

Дискусия на тема:„ХИВ, СПИН и контрацепция”

15.04.19 г.

 

ОУ „Васил Друмев”

СУ „Найден Геров“

Беседа на тема:„Вербална агресия”

Конкурс за есе и рисунка на тема „Доброто е моят избор“

Посещение на образователен театър

16.04.19 г.

 

Математическа гимназия

"Д-р Петър Берон"

I ЕГ

ОУ „Захари Стоянов“

Беседа на тема:„Опасности в интернет. Телефонни измами. Сигнализиране при опасност.”

Дискусия на тема:„Отговорността на малолетни и непълнолетни при извършване на правонарушения, дейността на МК БППМН и ролята на обществения възпитател”

Беседа на тема:„Превенция на агресията, насилието и училищния тормоз”

17.04.19 г.

I ЕГ

ОУ „Васил Друмев”

ОУ “ П.Волов“

Дискусия на тема:„Отговорността на малолетни и непълнолетни при извършване на правонарушения, дейността на МК БППМН и ролята на обществения възпитател”

Беседа на тема:„Виртуална агресия или невидимите заплахи пред екрана”

Беседа на тема:„Опасности в интернет. Телефонни измами. Сигнализиране при опасност.”

18.04.19 г.

Математическа гимназия

"Д-р Петър Берон"

Беседа на тема:„Опасности в интернет. Телефонни измами. Сигнализиране при опасност.”

Дискусия на тема: „Отговорността на малолетни и непълнолетни при извършване на правонарушения, дейността на МК БППМН и ролята на обществения възпитател”

19.04.19 г.

Математическа гимназия

"Д-р Петър Берон"

Дискусия на тема: „Отговорността на малолетни и непълнолетни при извършване на правонарушения, дейността на МК БППМН и ролята на обществения възпитател”

22.04.19 г.

СУ „Найден Геров“

Беседа на тема:„Опасности в интернет. Телефонни измами. Сигнализиране при опасност.”

23.04.19 г.

ГПЧЕ „Йоан Екзарх“

Беседа на тема:„Опасности в интернет. Телефонни измами. Сигнализиране при опасност.”

24.04.19 г.

 

Математическа гимназия

"Д-р Петър Берон"

ОУ “ П.Волов“

Дискусия на тема: „Отговорността на малолетни и непълнолетни при извършване на правонарушения, дейността на МК БППМН и ролята на обществения възпитател”

Беседа на тема:„Опасности в интернет. Телефонни измами. Сигнализиране при опасност.”

25.04.19 г.

 

ОУ „Черноризец Храбър“

Беседа на тема:„Наказателна отговорност. Спазване на правилата”

27.04.19 г.

Математическа гимназия

"Д-р Петър Берон"

Беседа на тема:„Опасности в интернет. Телефонни измами. Сигнализиране при опасност.”

 

РАЙОН „ОДЕСОС“

Дата

 

Училище

 

Дейност ( презентация, беседа, тренинг, филм и дискусия, спортни състезания, ден на инспектора ДПС, др.)

09.04.19 г.

 

СУ „Елин Пелин“

Филм: „Възпитаелно дело“

10.04.19 г.

 

ОУ „Васил Априлов“

Беседа и дискусия: „Превенция на противообществените прояви“

12.04.19 г.

СУ за ХНИ „К. Преславски“

Беседа : “Безконфликтно общуване“

15.04.19 г.

ОУ „П.Р.Славейков”

СУ за ХНИ „К. Преславски“

Беседа: „Превантивни дейности на МКБППМН. Ролята на общественият възпитател“

Посещение на образователен театър

Тренинг: „Видове поведние“

16.04.19 г.

СУ „Елин Пелин“

ОУ „Цар Симеон I”

ВТГ „Георги Стойков Раковски

Презентация : „МКБППМН - с какво се занимава ? „

Беседа: „Превантивни дейности на МКБППМН. Ролята на общественият възпитател“

Беседа на тема:„Дейността на МК БППМН и ролята на обществения възпитател”

17.04.19 г.

ОУ „П.Р.Славейков”

СУ за ХНИ „К. Преславски“

ВТГ „Георги Стойков Раковски

Беседа: „Превантивни дейности на МКБППМН. Ролята на общественият възпитател“

Тренинг: „Видове поведние“

Беседа на тема:„Дейността на МК БППМН и ролята на обществения възпитател”

18.04.19 г.

СУ за ХНИ „К. Преславски“

ОУ „Цар Симеон I”

ВТГ „Георги Стойков Раковски

Беседа:“Безконфликтно общуване“

Тренинг: „Видове поведение“

Беседа: „Превантивни дейности на МКБППМН. Ролята на общественият възпитател“

Беседа на тема:„Дейността на МК БППМН и ролята на обществения възпитател”

19.04.19 г.

СУ за ХНИ „К. Преславски“

ОУ „Васил Априлов“

Тренинг: „Видове поведние“

Беседа и дискусия: „Превенция на противообществените прояви“

Спорт – футбол и баскетбол:“Чрез спорт срещу агресията и насилието“

23.04.19 г.

СУ „Елин Пелин“

СУ „Св. Климент Охридски”

Презентация: „Проблемно поведение”

Презентация:Толерантност в човешките отношения“

Беседа: „Дейности на МКБППМН“

24.04.19 г.

СУ за ХНИ „К. Преславски”

Беседа и дискусия: „Превенция на противообществените прояви“

30.04.19 г.

СУ „Елин Пелин“

Презентация“Влияние на забранените от закона ПАВ“

 

РАЙОН „МЛАДОСТ“

Дата

 

Училище

 

Дейност ( презентация, беседа, тренинг, филм и дискусия, спортни състезания, ден на инспектора ДПС, др.)

08.04.19 г.

ОУ „Отец Паисий”                                  

Спорт: „Заедно в игрите, заедно в училище“

10.04.19 г.

ПГГСД „Николай Хайтов”                                                                    

„ЗБППМН -МКБППМН” - презентация и беседа

11.04.19 г.

ПГ по електротехника

„ЗБППМН -МКБППМН” - презентация и беседа

12.04.19 г.

ОУ „Иван Вазов”

ПАВ

15.04.19 г.

ОУ “Д.Чинтулов“

Посещение на образователен театър

16.04.19 г.

СУ „Неофит Бозвели”

Спорт: „Заедно в игрите, заедно в училище“

16.04.18 г.

СУ „Гео Милев”                                    

„ЗБППМН -МКБППМН” - презентация и беседа

16.04.18 г.

СУ „Гео Милев”                                    

„Безопасен интернет“

17.04.19 г.

ОУ „Добри Чинтулов”

Рисунка на асфалт:“Аз съм добър , а ти?“

18.04.19 г.

ОУ „Иван Вазов”

„Безопасен интернет“

18.04.19 г.

ОУ „Св. Иван Рилски”

„Безопасен интернет“

19.04.19 г.

СУ „Гео Милев”                                    

ПАВ

23.04.19 г.

ПГСАГ „Васил Левски“

„Безопасен интернет“

30.04.19 г.

ПГИ „Д-р Иван Богоров“

„ПАВ

 

РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

Дата

 

Училище

 

Дейност ( презентация, беседа, тренинг, филм и дискусия, спортни състезания, ден на инспектора ДПС, др.)

08.04.19 г.

I Основно училище

Тренинг за асертивно поведение

09.04.19 г.

I Основно училище

Презентация и дискусия ”Вредното въздействие на алкохол и марихуана“

10.04.19 г.

ОУ “Св. Патриарх Евтимий“

Презентация и дискусия „Тормоз. Видове и последствия. Как да се справим.“

11.04.19 г.

I Основно училище в ЦСП

Тренинг трафик на хора

15.04.19 г.

СУ “П.К.Яворов“

ОУ “Ст.Михайловски“

Посещение на образователен театър

17.04.19 г.

ОУ “Ст.Михайловски“

Презентация и дискусия „Тормоз. Видове и последствия. Как да се справим.“

17.04.19 г.

ОУ “Св. Патриарх Евтимий“

Последствия от извършване на престъпления – беседа.

24.04.19 г.

ОУ “Ст.Михайловски“

Тренинг за разрешаване на конфликти

 

РАЙОН „АСПАРУХОВО“

Дата

 

Училище

 

Дейност ( презентация, беседа, тренинг, филм и дискусия, спортни състезания, ден на инспектора ДПС, др.)

16.04.2019г

ВМГ

Презентация и дискусия по ЗБППМН

17.04.2019г

ОУ “Кап.Петко войвода”

Престъпления против личността

18.04.2019г

ВМГ

Презентация и дискусия по ЗБППМН

18.04.2019г

ОУ “Хр. Ботев”

Наказателна отговорност и дейността на ИДПС

19.04.2019г

ОУ “Хр. Ботев”

Запознаване със ЗБППМН и д/стта на ИДПС

19.04.2019г

ВМГ

Презентация и дискусия по ЗБППМН

22.04.2019г

НУ “ В. Левски”

Запознаване със ЗБППМН и д/стта на ИДПС

23.04.2019г

СУ “ Л. Каравелов“

Кражби,грабежи,мародерство,хулиг.- дискусия

24.04.2019г

СУ “ Л. Каравелов“

Престъпления против личността

25.04.2019г

ВМГ

Презентация и дискусия по ЗБППМН

 

МК „КАМЕНАР“

Дата

 

Училище

 

Дейност (презентация, беседа, тренинг, филм и дискусия, спортни състезания, ден на инспектора ДПС, др.)

16.04.19г.

ОУ“Добри Войников“

“Моите задължения и отговорности като ученик“.

16.04.19г.

ОУ“Добри Войников“

„Вълшебните думи-наши приятели“

17.04.19г.

ОУ“Добри Войников“

“Правила за толерантност“.

19.04.19г.

ОУ“Добри Войников“

„Заедно побеждаваме лошото с добро“

19.04.19г.

ОУ“Добри Войников“

“Общувай с „вълшебните думи““.

23.04.19г.

ОУ“Добри Войников“

Запознаване и дискусия по Закона за БППМН.

24.04.19г.

ОУ“Добри Войников“

„Нека бъдем толерантни-днес, утре, винаги“.

 

МК „ТОПОЛИ И КАЗАШКО“

Дата

 

Училище

 

Дейност (презентация, беседа, тренинг, филм и дискусия, спортни състезания, ден на инспектора ДПС, др.)

15.04.19г.

ОУ“Хр.Смирненски“

Посещение на обтразователен театър

15.04.19г.

ОУ“Хр.Смирненски“

Конкурс за еде на тема“Доброто е моят избор“

18.04.19г.

ОУ“Хр.Смирненски“

Ден на инспектора Детска педагогическа стая

26.04.19г.

ОУ“Хр.Смирненски“

„Съперници в спорта,приятели извън него“- спортно състезание

           Забележка:Програмата търпи корекции

 

 

 

 

Baner8

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.