На основание Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – Община Варна

  Община Варна, дирекция „Превенции”

 обявява конкурс

за разработване на проекти от неправителствени организации,

за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора

Условия за кандидатстване

В програмата могат да кандидатстват всички организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ. Проектните предложения трябва да обхващат периода 1 април – 31 октомври 2019 г. и не трябва да надвишават сумата от 5 000 лв. Кандидатстващите организации подават проектите си в деловодството на община Варна до 1 март 2019 година.

Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от ТУК. Допълнителна информация на телефон 052/820 677.

 

 

 

 

Baner8

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.