37818306 10211781288517449 837404277805678592 nВ изпълнение на Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите, във връзка с реализиране на мерките, заложени в Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора, приет с решение на МС на 26 юли 2016г., Местната комисия за борба с трафика на хора /МКБТХ/, дирекция „Превенции“, Община Варна в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора /НКБТХ/ проведе на 26 юли 2018 г. регионален дискусионен форум по повод 30 юли, международен ден за борба с трафика на хора.

Събитието бе организирано в две основни теми: „Заедно срещу трафика на хора“ и „Трафик на хора – рискове и предизвикателства“.

Целите на Форума бяха насочени към:

  1. Повишаване информираността на професионалистите за актуалните промени в профила на жертвите и механизмите на трафикиране и експлоатация с цел ранна идентификация на жертви на трафик на хора;
  2. Подобряване на координацията между различните институции и организации въвлечени в превенцията и противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите на местно ниво;
  3. Промяна на нагласите и повишаване на съпричастността към жертвите на трафика на хора, чрез предоставяне на достатъчна, обективна и достъпна информация за престъплението „трафик на хора“.

Във форума взеха участие 70 професионалисти: представители на НКБТХ и МКБТХ в страната, инспектори ДПС - МВР, секретари на МКБППМН, социални работници, ръководители на училищни превантивни клубове, педагогически съветници и психолози, представители на фондация „SOS-семейства в риск“, сдружение „Съучастие“, фондация „Владиславово“, съдии, прокурори, следователи и разследващи полицаи.

Специални гост-лектори бяха представители на Фондация „А 21“, Анна Николова – председател на Фондация „SOS-семейства в риск“, доцент Ива Пушкарова – преподавател по наказателно право, представител на Дирекция международно оперативно сътрудничество /ДМОС/ и прокурор от Окръжна прокуратура – град Варна.

Регионалният дискусионен форум бе открит от г-н Тодор Иванов, зам.-кмет на Община Варна, председател на МКБТХ – Варна, г-жа Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ и г-жа Светлана Коева, директор на дирекция „Превенции“, зам.-председател на МКБТХ – Варна.

Представители на Фондация „А 21“ представиха „Национална линия срещу трафика на хора – достъп до услуги“ и „Работа с жертви на трафик на хора. Насочване и подпомагане – добри практики“, като споделиха опит и добри практики в борбата с трафика на хора, спасени от трафик, както и най-популярни и съвременни методи за въвличане в трафик.

Г-жа Анна Николова акцентира върху практическото прилагане на „Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик“, предоставянето на закрила и представи алгоритъма за работа по случаи с жертви на трафик в Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора – Варна.

Доцент Ива Пушкарова запозна присъстващите професионалисти със „Съвременни предизвикателства пред наказателноправния отговор на престъплението трафик на хора“ и „Актуални промени в профила на жертвата и механизмите на трафикиране и експлоатация. Квалификация при сложни престъпни дейности. Стратегии на доказването, постижения“.

Представени бяха „Международни инструменти за противодействие на трафика на хора“.

Участниците във форума изразиха подкрепата си към МКБТХ – Варна и дирекция „Превенции“, Община Варна и споделиха необходимостта от организиране на подобни обучения в бъдеще, с цел изграждане на успешни модели за превенция, противодействие, ранна идентификация и социална подкрепа.

 

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok