223Местната комисия за борба с трафика на хора и дирекция „Превенции“ – Община Варна, съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора, проведе ежегодната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация „Закъде пътуваш“.

Тя се проведе в периода Март – Май 2018 г. и премина под мотото: „По-добре информиран, отколкото експлоатиран“

Партньори в кампанията: Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Бюро по труда – Варна, ОД МВР – Варна, граничните полицейски управления Пристанище Варна и Аерогара Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, Технически университет Варна, I ЕГ, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, СУ за ХНИ „Константи Преславски“, Професионална техническа гимназия, МГ „Д-р Петър Берон“, ВТГ „Георги Стойков Раковски“, ПТГ „Проф. д-р Асен Златаров“ и ПГИ „Д-р Иван Богоров“.

Целите на кампанията бяха насочени към информиране на деца и младежи в училищна възраст, представители на уязвими групи, лица – търсещи работа, за рисковете, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация.

В рамките на кампанията, на 07 и 08.03.2018 г., се проведоха информационни срещи в СУ “Любен Каравелов“ – гр.Варна и СУ “Васил Левски“ – гр.Вълчи дол, на които, ученици от уязвими групи бяха информирани, че щедрите обещания за бързи пари в чужбина могат да се окажат капан. Сформираха се фокус-групи, в които заедно с доброволци, подпомагащи дейността на МКБТХ – Варна, се обсъдиха идеи за създаване на информационни материали по проблемите, свързани с трафика на хора, с цел трудова експлоатация

В периода 26–28.03.2018 г. в гр.Велико Търново четири деца от проведените фокус-групи и четири доброволци от училищните превантивни клубове взеха участие в ежегодната „Академия за доброволци“, организирана от НКБТХ, съвместно с фондация „Ханс Зайдел“. В Академията участниците придобиха и доразвиха презентационните си умения, уменията си за работа в екип и обучаване на връстници.

В рамките на кампанията, във фоайетата на училищата, бяха поставени плакати с логото на кампанията. В големите междучасия доброволци от училищните превантивни клубове разпространяваха сред съучениците си и училищната общност информационни материали за престъплението „Трафик на хора“, с призив всеки да се замисли за себе си и близките си и да получи допълнителна информация и разяснения. Като резултат от тази дейност бяха обхванати около 2950 ученици и учители.

На 29.03.2018г. в гр. Варна бе организирана трудова борса от Бюро по труда Варна. МКБТХ Варна се включи с информационни материали, предоставени от НКБТХ и МКБТХ, дирекция „Превенции“ Варна, за рисковете от попадане в ситуация на трудова експлоатация. Достигнати бяха 300 лица, посетили борсата в търсене на работа.

На 29.05.2018г. в център „Работа“ на Бюро по труда Варна бе проведена информационна среща с 29 лица, регистрирани като безработни. МКБТХ Варна запозна присъстващите с престъплението „трафик на хора“, причините и механизмите за въвличане и начините за предпазване. Бяха раздадени информационни материали на НКБТХ и МКБТХ, дирекция „Превенции“ Варна.

 

В сградите на МВР Варна, на видно място бяха поставени плакати с логото на кампанията. На Аерогара Варна на заминаващите пътници бяха предоставяни материали с информация за опасностите и механизмите за въвличане в трафик на хора, съвети за справяне с риска, както и възможности за подаване на сигнали.

             В хода на кампанията бяха предоставени и раздадени следните информационни материали: От НКБТХ плакати 30 бр., информационна брошура „Обява“ 5 бр., флаери „По-добре информиран, отколкото експлоатиран“ 405 бр., флаери „Достойна работа в Чехия“ 250 бр., брошура „Не ставай заложник на фалшиви обещания“ 25 бр.; От дирекция „Превенции“, Община Варна флаери „Лична карта“ 630 бр., малка книжка за безопасност „Внимание трафик на хора“ 530 бр., информационна брошура „Закъде пътуваш“ 1630 бр., силиконови гривни „Закъде пътуваш“ 1110 бр., брошура за учение или работа в Германия 150 бр.

             За поредна година, МКБТХ Варна, дирекция „Превенции“, Община Варна, изпълни целите на кампанията и успя да повиши информираността на младите хора за опасностите от трудова експлоатация.

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok