32887304 10216656658275123 8829468190862999552 nОсигуряването на подкрепяща среда за младите хора в риск и наличието на добре подготвени професионалисти, към които да се обръщат и които да им оказват съдействие и помощ е ключов фактор за устойчивост на резултатите от дейностите по превенция на рисковото поведение.

       И през 2018 г. дирекция „Превенции“, в сътрудничество с членовете на Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН и Общинския съвет по наркотичните вещества, организира и проведе цикъл от обучения на професионалисти. По инициатива на дирекция „Социални дейности“ и дирекция „Социално подпомагане“ за обученията бяха поканени социални работници и специалисти, работещи с деца в риск и в социални услуги за деца и млади хора.

         На 25 април бяха проведени 2 обучения, в които взеха участие 107 социални работници и специалисти, работещи с деца в риск и в социални услуги за деца и млади хора. Темите, застъпени в обучението бяха: ХИВ/СПИН – превенция, изследвания лечение. Професионален риск за работещите в социалните услуги за деца; Сексуално предавани инфекции: превантивни и хигиенни мерки, нормативна база и професионален риск. Сифилис; Вирусни хепатити – профилактика, изследвания, лечение. Професионален риск за работещите в социалните услуги за деца; Съпричастност и предотвратяване на дискриминативно отношение и практики при работа с млади хора в риск и със СПИ; Свързани рискове: сексуална експлоатация и трафик; Добри практики и подходи.

       Лектори на обучението бяха проф. Искрен Коцев – УМБАЛ „Св. Марина“, д-р Даниела Маркова – сектор за лечение на ХИВ/СПИН, УМБАЛ „Св.Марина“, специалисти-сътрудници във Фондация „ЦСЕП“, Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН.

         На 18 май бяха проведени 2 обучения, в които взеха участие 102 социални работници и специалисти, работещи с деца в риск и в социални услуги за деца и млади хора. Темите, застъпени в обучението бяха: Актуални тенденции при употребата на наркотици и алкохол от младите хора. Нови наркотици. Превантивни подходи и програми; Въздействие на марихуаната и други наркотични вещества върху организма. Рискове и последствия. Интоксикации с алкохол и наркотици сред младите хора – актуална ситуация, алгоритъм на действия. Нормативна уредба и структури, ангажирани по намаляване на търсенето и предлагането на наркотици. Закононарушения и противообществени прояви, свързани с употребата на ПАВ от деца и млади хора.

      Лектори на обучението бяха: доц. Снежа Златева – н-к Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии към ВМА, Добромир Досев – секретар на Общинския съвет по наркотични вещества, д-р Борислав Станчев – дирекция „Превенции“.

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok