В Община Варна се състоя първото за годината заседание на Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН–Варна. Присъстваха представители на неправителствени организации, работещи сред групи във висок риск; на институции и организации, ангажирани с проблема (РЗИ, Дирекция „Социално подпомагане“, БЧК, Регионално управление на образованието-Варна), председателите на постоянните комисии по „Здравеопазване“, „Младежки дейности и спорт“, „Наука и образование“ към Общински съвет – Варна; представители на общинската администрация – директори на дирекции, експерти. На заседанието бе приет отчет за реализираните дейности по превенция на ХИВ/СПИН през 2017 г., финансирани от дирекция „Превенции“.

Важните акценти в отчетния доклад бяха:

  • Превантивна програма „Сексуалност и здраве“ - реализирана в 7 гимназии. През 2017г. програмата стартира още в три гимназии. През годината са обучени 187 доброволци от училищните превантивни клубове. Подготвените в надграждащи обучения доброволци са представили 102 обучителни сесии по връстников подход пред 2644 ученици и са раздали над 5000 информационни и превантивни материали.
  • В рамките на проведени четири АНТИСПИН кампании над 80 ученици и студенти-доброволци, членове на Градския и училищните превантивни клубове, са достигнали с превантивна информация до повече от 6000 млади хора от 10 варненски гимназии и 3 университета. За обезпечаване на кампаниите са отпечатани 15 000 информационни и превантивни материали.
  • Представени бяха и резултатите от „Програма за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ сред млади хора в риск“

На заседанието беше приета Програма за превенция на рисковото сексуално поведение, ХИВ/СПИН и СПИ за 2018 г. Основни акценти в нея са превантивната дейност в училищна общност, превенцията  сред младите хора в риск, както и превантивните кампании сред младите хора в града. И през 2018 г. ще бъдат подготвяни доброволци – обучители на връстници.

 

 

 

 

Baner8

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.