В Община Варна се проведе първото за 2018 г. заседание на Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна (МКБТХ). В срещата участваха членовете на МКБТХ от Районна прокуратура – Варна; ОД на МВР – Варна, сектор БОП при ГДБОП, МВР-София; Гранична полиция, дирекция „Социално подпомагане“; експерти от дирекция „Превенции“; представители на неправителствените организации: фондация „SOS-семейства в риск“, сдружение „Съучастие“, фондация „Владиславово“ и сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие“. В заседанието взеха участие и секретарят на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и секретарят на Общинския съвет по наркотичните вещества.

Съгласно дневния ред, в хода на заседанието бе разгледан и приет отчет за дейността на комисията за 2017 г. Представени бяха резултатите от проведените обучения на професионалисти – служители на МВР, социални работници и учители от Област Варна, насочени към прилагане на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора, приет от МС с постановление през юни 2016 г. Обучени бяха 150 професионалисти и 50 доброволци.

През отчетния период в приюта за временно настаняване за жертви на трафик на хора в гр. Варна бе предоставена закрила на 11 жени – на възраст 17 – 38 г. От тях 9 са жертви на външен трафик (Гърция, Германия, Франция, Кипър, Норвегия, Чехия), като преобладава сексуална експлоатация.

В рамките на заседанието бе приета програма за дейността на Местната комисия за борба с трафика на хора през 2018 г.

Основни акценти в дейността на комисията, съгласно приетата програма, през настоящата година ще бъдат:

  • обучения на професионалисти по „Програма за консултиране на професионалисти за идентификация и насочване на жертви на трафик на хора“ с цел - повишаване на информираността и подобряване капацитета на мултидисциплинарните екипи за идентификация и насочване на жертви на трафик на хора във Варна и региона;
  • реализиране на програма за превенция на трафика на хора сред младите хора;
  • обучения и дейности с доброволци от Градския и училищните превантивни клубове с цел - разширяване възможностите за прилагане на връстниковия подход в училищната превенция.
  • провеждане на общоградски кампании и организиране на работни срещи с представители на различни институции, ангажирани в превенцията и борбата с трафика на хора и предоставяне на закрила с цел - промяна на обществените нагласи за превенция на трафика на хора във всичките му форми.

На заседанието беше представена Националната програма за превенция на трафика на хора за 2018 г.

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok