214614411125f5b6cff7f209e0436769Днес, 07.06.2017г.  се проведе конференция на тема: „Противодействие на радикализма и езика на омразата“.

Събитието беше организирано от Община Варна, дирекция „Превенции“, съвместно с Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН).

Основните акценти в хода на конференцията бяха:

  • Разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна работа с ненавършили пълнолетие лица, споделящи идеи или принадлежащи към групи с екстремистки и радикален характер;
  • Превенция на радикализацията чрез обучение в училище;
  • Ролята на интернет в процесите на радикализация;
  • Представяне на „Програма за превенция на детското агресивно поведение“ на дирекция „Превенции“.

Лектори по посочените теми бяха: Константин Томановсекретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН); Георги Апостолов - координатор на Национален център за безопасен интернет; инспектор Любомир Тулев - сектор „Компютърни престъпления”, ГДБОП; проф.Ив. Бончеваклиничен психолог, психотерапевт.

В конференцията участие взеха  секретари на Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните от община Варна и страната, инспектори детска педагогическа стая, социални работници и учители.Снимки от проявата може да видите тук!

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok