media share 0 02 05 6d5f0bfaa75cacb781f3797eb949eff7b7984e4ef95eec8d6909dc927430f54c 8482aee5 6969 485b ae4d 472311d44230На 10 май 2017 г., в х-л „Черно море“, се проведевтората церемония по връчване на отличия на варненски училища за активното им участие и принос в развитието и осъществяването на общинската политика за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – „Младите хора и бъдещето“.

Организатор на събитието бе дирекция „Превенции“, Община Варна.

Поканените училища, имайки визията и отговорността не само за учебните постижения на учениците, но и за подготовката на знанията и уменията им за живот, в продължение на почти 9 години, партнирайки с дирекция „Превенции“, осъществяват превантивни програми, кампании и дейности по превенция на: наркомании, трафик на хора, рисково сексуално общуване и ХИВ/СПИН, безопасен интернет.

Церемонията „Младите хора и бъдещето“ е официалния израз напартньорствотоОбщина-училище и на разбирането, че обединените усилия на Община, училищна общност, родители и гражданско общество, са необходимите условия за формиране мирогледа на младите хора и личен принос за по-доброто бъдеще на обществото ни.

 

В церемонията участваха директорите на Първа езикова гимназия, IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“, III ПМГ „Акад. М. Попов“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, СУХНИ „К. Преславски“, Професионална техническа гимназия, МГ „Д-р П. Берон“,ВТГ „Г. Ст. Раковски“, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ и ПГИ „Д-р Иван Богоров“; ръководители на превантивни клубове, ученици-доброволци от Градския и училищните превантивни клубове към дирекция „Превенции“ от посочените училища, както и ръководители и експерти от Община Варна, от Регионалното управление на образованието, общински съветници и др.

На церемонията бяха връчени:

  • грамоти на седем гимназии за дългогодишно активно участие и принос в развитието и осъществяването на общинската и училищната политика по превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора;
  • грамоти на 28 ученици-доброволци за личен принос и активна доброволческа работа в развитието и прилагането на общинската политика по превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора;
  • грамоти на 40ученици-доброволци за участие в реализирането на общинската програма по превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора и активна доброволческа работа в кампании и обучения по връстников подход;
  • 91 удостоверения на ученици-доброволци за преминати обучения по основните направления, по които работи дирекция „Превенции“.

В най-бегли щрихи резултатите от партньорството между дирекция „Превенции“ и училищата в рамките на година показват следното:

161 ученици преминали базови обучения, 90 ученици преминали надграждащиобучения по четирите превантивни направления на дирекция „Превенции“;

325 учители преминали обучения, свързани с реализациятана „Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици VIII – XII клас“;

35 доброволци от училищните превантивни клубове от м. юли до м.септември 2016 г. активно са участвали в Доброволческа школа за усвояване на комуникативни и презентационни умения в провеждането на сесии по връстников подход, последвана от летен практикум и супервизия с фокус целеполагане, структуриране на програми и сценарии за обучение на връстници;

20 доброволци от Градския превантивен клуб са участвали в тридневно обучение с фокус – планиране и провеждане на превантивни кампании, в „работилница“ за идеи и разработване на информационни и превантивни материали.

Проведени 10 кампании, като с особена значимост е Националната доброволческа среща през м. юли 2016 г. по повод кампанията „Синьо сърце“, в която доброволците от превантивните клубове участваха заедно с доброволци от страната; традиционните: „Не шофирай, ако си пил!“, „Закъде пътуваш?“, „Открити дни на Местните комисии за БППМН“, „18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора“, „Ние сме ЗА превенция на ХИВ/СПИН“ и др.

Особено е мястото на тазгодишната нова кампания „Аз правя превенция“, в която знанията, уменията и творчеството на доброволците намират своите конкретни реализации – разработени превантивни материали. Снимки от проявата може да видите тук!

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok