1 4За единадесета поредна година, от 18 до 28 април 2017 г., в община Варна ще се проведе инициативата „Открити дни на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“.

Организатори на инициативата са Община Варна, дирекция „Превенции“, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, в партньорство с местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в районите „Приморски“, „Одесос“, „Младост“, „Вл. Варненчик“, „Аспарухово“, км. Каменар, км. Тополи. Традиционни партньори на проявата са ОД на МВР и варненските училища.

Водеща цел на инициативата „Открити дни на местните комисии“ е запознаване на децата с отговорностите, които те имат, ако по една или друга причина са извършили прояви, насочени срещу техни връстници, близки, обществото като цяло и тези прояви водят до прилагане на разпоредбите на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 

В спектъра на дейностите, предвидени в инициативата, са теми като: агресията, наркотиците, рисковото поведение в интернет, какво е трафик на хора и опасността да бъдат въвлечени деца и др. Посочените теми ще бъдат разглеждани от възможните роли, в които могат да попаднат децата – извършители или потърпевши. В беседите и дискусиите ще бъдат разисквани възможностите, с които децата разполагат – да се справят сами; да търсят помощ от възрастни; да търсят помощ от специалисти – педагози, психолози, местни комисии, обществени възпитатели, инспектори детска педагогическа стая; да подадат сигнал – по телефон и онлайн.

 

И тази година най-често дискутиранитеще бъдат темите свъзани с проявите на агресия в училище и начини за справяне с нея.

В дейностите на инициативата „Открити дни на местните комисии“ ще се включат председатели, секретари и членове на местните комисии по райони; обществени възпитатели, инспектори детска педагогическа стая, учители, класни ръководители, обучители на връстници от Градския превантивен клуб към дирекция „Превенции“.

Очакванията са в инициативата да бъдат обхванати над 4000 деца, на възраст от 7 до 17 години от 38 варненски училища.

Дейностите, предвидени в инициативата „Открити дни на местните комисии”,биха могли да се обобщят в няколко посоки:

ü  мултимедийни презентации, беседи, дискусии, обучителни сесии последните

теми: „ Как да спрем агреията“ ; „Ненасилствена комуникация“;„Отговорността на малолетни и непълнолетни при извършване на правонарушения, ролята на обществения възпитател в дейността на МК БППМН”;„Наказателната отговорност  и Законът за БППМН“; „ Общуване без агресия“, „Кражбата – посегателство върху собствеността“;

„Агресията и противообществените прояви“; „Наказателната отговорност“, „Наркотиците“; „Рисковете в интернет пространството“; „Опасностите от въвличане в трафик на хора“; „Вреднотовъздействие на алкохола и марихуаната“ ; „ Да спрем агресията и насилието“;

ü  „Ден на инспектора детска педагогическа стая“;

ü  спортни състезания (футбол, народна топка, щафетни игри);

ü  конкурс за рисункана тема: „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“;

ü  конкурс за есена тема: „Класна стая без тормоз“;

За участниците в инициативата „Открити дни на местните комисии“ са осигурени следните материали: „Книжка за тийнейджъри“ (В книжката се разглеждат потребностите, правата и отговорности на младия човек); книжка за родители - „Отговорността да възпитавам“; книгоразделители, химикали, линийки, ключодържатели.

         Подробната програма на инициативата „Открити дни на местните комисии“ може да се види тук!

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok