В Община Варна се проведе първото за 2017 г. заседание на Общинския съвет по наркотичните вещества – Варна (ОбСНВ).

Заседанието бе водено от зам.-председателя на съвета и директор на дирекция „Превенции“ - г-жа Светлана Коева. В срещата участваха членовете на ОбСНВ от: Окръжен съд – Варна, Районен съд - Варна, Окръжна прокуратура – Варна, Районна прокуратура – Варна, ОД на МВР – Варна, Център за спешна медицинска помощ, Регионално управление на образованието, Затвора – Варна, служба „Изпълнение на наказанията“ – Варна, УМБАЛ „Св. Марина“, клиника по интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии – МБАЛ – ВМА, дирекция „Социално подпомагане“-Варна. В заседанието участваха и председатели на постоянни комиси към Общински съвет-Варна, представители на общинските дирекции „Здравеопазване“, „Социални дейности“, „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“, експерти от дирекция „Превенции“. В работата на съвета се включиха и представители на Варненска и Великопреславска митрополия, на сдружение „АВОПН“, както и секретарите на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, на Местната комисия за борба с трафика на хора, на Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН.

 

Съгласно дневния ред, в хода на заседанието бе разгледан и приет отчет за дейността на ОбСНВ за 2016 г.

Основните акценти от отчета, свързани с работата по намаляване търсенето на наркотични вещества сред младите хора:

 • програми, осъществявани от дирекция „Превенции“ в партньорство с неправителствени организации - четири организации-бенефициенти, чиито програми имат пряко отношение към намаляване търсенето на наркотични и други психоактивни вещества;
 • „Програма за индикативна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца в риск“, осъществявана от дирекция „Превенции“. Консултирани 56 деца и 68 родители/значими близки в рамките на 573 часа;
 • кампания за ваксиниране срещу хепатит Б на 50 пълнолетни лица от ромски произход с рисково поведение свързано с наркотици и/или сексуална експлоатация;
 • дейност на училищните превантивни клубове - функционират седем превантивни клуба (в Първа езикова гимназия, III ПМГ „Акад. Методий Попов“, IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, НГХНИ „К. Преславски“, Професионална техническа гимназия и МГ „Д-р П. Берон“) чрез прилагане на подхода „връстници обучават връстници“;
 • „Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици VIII-XII клас“, осъществявана от дирекция „Превенции“ - 122 ученици от 9 и 10 клас - доброволци към училищните превантивни клубове, преминали базово обучение в рамките на 2 модула: „Младите хора и психоактивните вещества и „Рискове при употреба на ПАВ.“; проведени обучения на учители и класни ръководители във връзка с новите психоактивни вещества;
 • „Програма за превенция на риска, свързан с употребата на алкохол, тютюн и други психоактивни вещества сред ученици V-VII клас“ - обхваща близо 2000 ученици в 76 паралелки от V, VI и VII клас в 28 училища, а общият брой на педагогическите специалисти, работещи по програмата е близо 50 човека;
 • кампания „Не шофирай, ако си пил!“ – провежда се за осма поредна година, с цел – вниманието на ученици, студенти и други млади хора да бъде фокусирано към опазване на живота и здравето им, чрез поемане на лична отговорност и самоконтрол при управление на МПС;
 • проведена дискусионна среща „Пътят и пазарът на новите наркотици“, организирана от Общинския съвет по наркотичните вещества – Варна и дирекция „Превенции“, с гост-лектори представители на американската Агенция за борба с наркотиците . В хода на срещата бяха представени съвместните усилия на ДЕА и международните й партньори, включително и България, по отношение противодействието на производството, трафика и разпространението на различните видове наркотични вещества. Анализатор на ДЕА от офиса в Гърция направи обзор по отношение на видовете наркотици и злоупотребата с тях; идентификацията на наркотичните вещества и тяхното въздействие, както и на актуални тенденции по отношение на новите синтетични наркотици и злоупотребата с тях. Като друга отправна точка в дискусионната среща, бе прегледът на трафика на наркотични вещества в региона и света, представени от двамата служители на американската агенция.В края на срещата бяха договорени нови съвместни инициативи.

                 Наблюдавани тенденции - на база анализ на предходната година, както и от направените множество срещи със служители на институции, пряко ангажирани в борбата с наркотиците, се забелязват следните тенденции при разпространението на наркотичните вещества:

 • на първо място остава разпространението на марихуана сред младите. Една от причините е ниската цена на това наркотично вещество, като и възможността да се отглежда в домашни условия;
 • друг вид наркотично вещество, което е разпространено сред младежите, е метамфетамина. Това вещество се произвежда в домашни условия от продукти, които се продават свободно в търговската мрежа;
 • от проведените през годината проучвания се установява, че останалите видове наркотични вещества – кокаин, хероин, LSD и др., са по-слабо разпространени сред младите хора по различни причини, било поради висока цена - кокаин или поради нежелани ефекти – хероин;
 • през последните няколко години на територията на страната се наблюдават нови психоактивни вещества /дизайнерски наркотици/, появяват се нови химикали за тяхното производство. Новите психоактивни вещества са опит да се избегне правния контрол чрез промяна в химическия състав на познатите синтетични наркотици.

               В рамките на заседанието бяха представени и резултатите от изследването на разпространението на употребата на наркотични вещества сред пълнолетното население на гр. Варна през 2016 год.

               Като част от програмата „Варна – Европейска младежка столица 2017“ през м. юли ще се проведе Национална доброволческа кампания „Лято без риск“. Участие в нея ще вземат доброволци от 27 града в страната, обучени да работят по метода „връстници обучават връстници“.

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok