В Община Варна се проведе първото за 2017 г. заседание на Местната комисия за борба с трафика на хора – Варна (МКБТХ).

Заседанието бе водено от г-жа Св. Коева – зам.-председател на комисията и директор на дирекция „Превенции“. В срещата участваха членовете на МКБТХ от Районна прокуратура – Варна; ОД на МВР – Варна, сектор БОП при ГДБОП, МВР-София; Гранична полиция, дирекция „Социално подпомагане“; експерти от дирекция „Превенции“; представители на неправителствените организации: фондация „SOS-семейства в риск“, сдружение „Съучастие“, фондация „Владиславово“ и сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие“. В заседанието взеха участие и секретарят на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и секретарят на Общинския съвет по наркотичните вещества.

 

Съгласно дневния ред, в хода на заседанието бе разгледан и приет отчет за дейността на комисията за 2016 г. Основен акцент в обсъждането на извършеното през отчетната година бяха проведените обучения на професионалисти – служители на МВР и на малките общини от Област Варна, насочени към прилагане на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора, приет от МС с постановление през юни 2016 г. Обучени бяха 91 професионалисти.

През отчетния период в приюта за временно настаняване за жертви на трафик на хора в гр. Варна бе предоставена закрила на 15 жени, на възраст 17 – 43 г. От тях - 11 са жертви на външен трафик (Гърция,Италия,Испания,Австрия, Белгия, Норвегия, Швеция, Швейцария), като преобладава трафик с цел сексуална експлоатация.

В рамките на заседанието бе приета програма за дейността на Местната комисия за борба с трафика на хора през 2017 г.

Основни акценти в дейността на комисията, съгласно приетата програма, през настоящата година ще бъдат:

  • обучения на професионалисти с цел - повишаване на информираността и подобряване капацитета на мултидисциплинарните екипи за идентификация и насочване на жертви на трафик на хора във Варна и региона;
  • реализиране на програма за превенция на трафика на хора сред младите хора;
  • обучения и дейности с доброволци от Градския и училищните превантивни клубове с цел - разширяване възможностите за прилагане на връстниковия подход в училищната превенция.
  • провеждане на общоградски кампании и организиране на работни срещи с представители на различни институции, ангажирани в превенцията и борбата с трафика на хора и предоставяне на закрила с цел - промяна на обществените нагласи за превенция на трафика на хора във всичките му форми.

На заседанието бяха представени Националната програма за превенция на трафика на хора за 2017 г. и Националната стратегия за борба с трафика на хора.

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok