В Община Варна се състоя първото за годината заседание на Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН–Варна. Присъстваха председателите на постоянните комисии по „Здравеопазване“, „Младежки дейности и спорт“, „Наука и образование“, „Собственост и стопанство“ към Общински съвет – Варна; представители на общинската администрация – директори на дирекции, експерти, представители на неправителствени организации, работещи сред групи във висок риск; на институции и организации, ангажирани с проблема (РЗИ, Дирекция „Социално подпомагане“, БЧК ).

 

    На заседанието бе приет отчет за реализираните дейности по превенция на ХИВ/СПИН през 2016 г., финансирани от дирекция „Превенции“.

    Важните акценти в отчетния доклад бяха:

  • Превантивна програма „Сексуалност и здраве“ - реализирана в 7 гимназии, като са обучени 97 доброволци от училищните превантивни клубове. Подготвените доброволци са представили 73 обучителни сесии по връстников подход пред 1807 ученици и са раздали над 5000 информационни и превантивни материали.
  • В рамките на проведени три АНТИСПИН кампании над 80 ученици и студенти-доброволци, членове на Градския и училищните превантивни клубове, са достигнали с превантивна информация до повече от 5000 млади хора от 7 варненски гимназии и 4 университета, а 413 лица са се изследвали безплатно и анонимно за ХИВ.
  • 53 лекари и медицински сестри от училищните здравни кабинети са се включили в обучение за работа с ученици по превенция на рисково сексуално поведение и опазване на здравето.
  • Проведен семинар „Оптимизиране на междуинституционалното сътрудничество в рамките на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца в риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и сексуално предавани инфекции“, с участието на членове на съвета и експерти, на който бяха обсъдени приоритетни области за планиране и дейности.
  • На редовно заседание на Консултативния съвет г-жа Сандра Ирбе, портфолио мениджър за България от страна на Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария и представители на Министерство на здравеопазването, дадоха изключително висока оценка за работата по превенция на ХИВ/СПИН във Варна и подчертаха водещата роля на Община Варна на национално ниво в разработването и прилагането на местни превантивни политики.

   В хода на заседанието, на вниманието на членовете на съвета бе представена справка за изпълнението и финансирането по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ на МЗ във Варна. Така напр. за 2015 г. неправителствените организации са работили с 9320 представители на групите във висок риск, като са им предоставени над 10309 услуги – консултиране, насочване, водене на случаи, обучения. Съвместно с РЗИ са направени: 6139 изследвания за ХИВ, 1796 – за хепатит В, 1353 – за хепатит С, 1801 – за сифилис и 421 прегледа – за други СПИ.

   Проблемите, свързани с обезпечаване на непрекъснатост и устойчивост на дейностите по превенция на ХИВ/СПИН и СПИ сред високо уязвимите групи на местно ниво, след приключване на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ на МЗ, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, бяха предмет на последвалото обсъждане.

        

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok