vinil8На 9 декември 2016 г. в хотел „Черно море“ се провежда традиционната годишна среща - „Община Варна – неправителствен сектор. Партньорство в превенцията на рисковото поведение сред деца и млади хора“. Организатор на събитието е Община Варна, дирекция „Превенции“, заедно с неправителствени организации.

Основен фокус на срещата е представянето на резултатите от реализираните през 2016 г. проекти за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора, финансирани от дирекция „Превенции“.

За 15-та поредна година дирекция „Превенции“ реализира „Програма за финансиране на проекти на НПО за обща превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора”, част от „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – 2016” на дирекция “Превенции”, приета с Решение 106-3, Приложение 27 от Протокол №5/27.01.2016 г. на Общински съвет – Варна.

Основна цел на тази част от програмата на дирекция „Превенции” е стимулиране и подкрепа на инициативи на неправителствените организации при осъществяване на превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора, както и помощ при създаването и функционирането на ефективна мрежа от организации, институции, професионалисти и доброволци, осъществяващи дейности по отношение превенция на употребата на психоактивни вещества, превенция на асоциално поведение на деца и млади хора, превенция на ХИВ/СПИН, превенция на трафика на хора.

През 2016 година дирекция „Превенции” финансира 14 проекта за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора, съгласно „Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – Община Варна“.

Съдържателните отчети на финансираните неправителствени организации, показват, че с превантивни дейности в периода м. април – м. октомври 2016 г. са обхванати 1000 деца и млади хора, 1338 родители, 209 лица в риск, 178 професионалисти и доброволци.

Финансираните проекти се отличават със специфичност, дължаща се на избраното превантивно направление, целева група, начини и методи за реализиране на проектните цели.

Дейностите по проектите са популяризирани чрез брошури, флаери, онлайн публикации, разработени методики, ръководства, онлайн превантивно-информационни игри и др. Голяма част от дейностите надграждат предишни проекти, което е показател за постигането на устойчивост в провежданата от Община Варна, дирекция „Превенции”, превантивна политика.

През 2017 г. проектите за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора ще бъдат ориентирани към концепцията на „Варна – европейска младежка столица – 2017“.

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok