snimka 18.10Местната комисия за борба с трафика на хора и дирекция „Превенции“ – Община Варна, съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора стартират ежегодна кампания по повод 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора.

Кампанията в училищата се провежда в седмицата 17-21 октомври и има за цел да повиши информираността сред младите хора, относно престъплението „Трафик на хора“ – видове експлоатация, причини за въвличане, уязвими групи, какво преживяват жертвите и как можем да се предпазим.

Обучени доброволци от Училищните превантивни клубове, ще проведат информационни кампании в училищата. Ще бъдат изнесени открити уроци, ще се проведат и игри сред учениците, като бъде демонстрирано рисково поведение и разиграване на сценарий на трафикиране. Предвидена е прожекция на филми по проблема с престъплението „Трафик на хора“, както и да бъде предизвикана дискусия по темата. Ще бъдат раздавани и информационни материали, насочени към превенция на трафика на хора и във всички ВУЗ-ве в града.

Партньори и тази година са Първа езикова гимназия, ІІІ ПМГ „Акад. Методий Попов“, ІV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“, V ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, НГХНИ „Константин Преславски“, МГ „Д-р Петър Берон“, Професионална техническа гимназия и Студентските съвети на варненските университети. Като партньори ще се включат и ОД МВР Варна, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ и всички общини от областта.

В рамките на кампанията до края на годината ще бъде проведена информационна среща с представители на РПУ при ОД МВР Варна и мултидисциплинарно обучение, с цел подобряване на взаимодействието между институциите при идентифициране и насочване на жертви на трафик на хора. Предвидена е и информационна среща и обучение с представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ и служители на малките общини от региона, за създаването на мултидисциплинарни екипи по места, за работа по сигнали за жертви на трафик на хора.

 

 

 

 

Baner8

thumb6 varna ORIG